Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

De rechtsbijstandverzekering

Je rechtsbijstandverzekering verdedigt je juridische belangen in geval van een geschil. Voortaan kan de premie die je betaalt voor 40 % worden afgetrokken van je belastingen.

De maximumpremie voor het fiscale voordeel bedraagt 320 euro. En dus een maximale belastingvermindering van 40 % x 320 euro = 128 euro maximum.

Niet alle rechtsbijstandverzekeringen geven recht op dit voordeel, de contracten moeten immers voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals:

 • Het contract wordt individueel onderschreven (en niet door twee personen).
 • De verzekeringsmaatschappij is gevestigd in de Europese Economische Ruimte.
 • Het contract beantwoordt aan de voorwaarden van:
  • Geschillen
  • Minimale dekkingen
  • Garantielimiet
  • Wachttijd
  • Vrijstelling

Er is een attest van de verzekeringsmaatschappij nodig.

Zicht op het Justitiepaleis van Brussel