Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Verschillende types van rechtsbijstandsverzekeringen

We moeten onderscheid maken tussen verschillende soorten rechtsbijstandsverzekeringen:

Op deze pagina

Rechtsbijstandsverzekeringen gekoppeld aan andere verzekeringen

Sommige verzekeringen zijn gekoppeld aan een hoofdverzekering. We spreken dan van een gecombineerde polis. De rechtsbijstand wordt dan als een uitbreiding bij je hoofdwaarborg genomen. Stopt de hoofdwaarborg, dan doet ook de rechtsbijstandsverzekering dat.

De verzekering rechtsbijstand gekoppeld aan je autoverzekering is een voorbeeld van gecombineerde polis. Je kunt er een beroep op doen als je een juridisch geschil hebt dat te maken heeft met je voertuig zoals een betwisting over de aansprakelijkheid bij een aanrijding of bij sommige polissen ook, als je het niet eens bent met een herstelling die je garagehouder uitvoerde.
Je kan de verzekering niet inroepen als je een probleem hebt dat niet met je voertuig te maken heeft.

Rechtsbijstandsverzekeringen op zichzelf

Andere rechtsbijstandsverzekeringen staan op zichzelf. Dat is het geval met polissen die meerdere risico’s dekken in het kader van je privé- en professioneel leven. Ze kunnen in een dekking voorzien als je een discussie hebt met een buurman, bijvoorbeeld als op zijn perceel vervuiling ontstaat omdat je stookolietank lekt. Of je hebt een probleem met de fiscus en je wil je rechten verdedigen.

Wikifin-tip

Er bestaan in het algemeen grote verschillen in waarborgen tussen de contracten. Aarzel niet om meerdere verzekeraars te contacteren en de gedekte risico’s en premies te vergelijken.

Rechtsbijstandsverzekering op zichzelf fiscaal aftrekbaar

In bepaalde gevallen is de premie voor zo’n rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar. De polis moet dan wel voldoen aan een reeks voorwaarden:

  • Zo moet hij heel wat risico’s dekken. Het gaat onder meer om bouwgeschillen, betwistingen met je werkgever en de procedure voor een eerste echtscheiding.
  • Daarnaast zijn er vereisten op het vlak van de minimale waarborgen, de kosten die moeten gedekt worden en de uitsluitingen en wachttijden die toegepast mogen worden.

Vraag dus aan je verzekeraar of zijn polis hieraan beantwoordt.

Weetje

Onder bepaalde voorwaarden is de premie van je rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar.