Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

five-people-holding-smartphone-laptop.jpg
Aangepast op

Hoe worden de geïnde dividenden belast?

De dividenden van aandelen worden belast. Deze belasting wordt 'roerende voorheffing' genoemd. Momenteel bedraagt deze roerende voorheffing 30 %.

Dit geldt voor Belgische, maar ook voor buitenlandse aandelen (bijvoorbeeld Franse aandelen) gekoppeld aan je effectenrekening. 

De Belgische roerende voorheffing is bevrijdend: Je hoeft eventuele dividenden dus niet meer aangeven in je belastingaangifte.

Ontvang je echter dividenden op een rekening in het buitenland, zonder Belgische tussenpersoon, dan wordt de roerende voorheffing niet ingehouden aan de bron. Je bent dan verplicht om de bedragen die het voorwerp uitmaken van de Belgische roerende voorheffing, aan te geven in je belastingaangifte en dit in het kader van de roerende inkomsten. Kortom, je betaalt de Belgische roerende voorheffing via je belastingaangifte.

Op dividenden van buitenlandse aandelen word je vaak twee keer belast; een eerste keer via de voorheffing van een belasting (buitenlandse bronheffing) op je buitenlandse dividenden en een tweede keer via de Belgische roerende voorheffing.

Er bestaan evenwel dubbelbelastingverdragen tussen België en andere landen die deze dubbele belastingheffing verminderen. Hoe kan je profiteren van deze verdragen zodat je buitenlandse dividenden minder belast worden? Dat kan op twee manieren:

  • Ofwel recupereer je via je bank het deel van de buitenlandse belasting die wordt ingehouden aan de bron van je dividenden (vaak 15 % in plaats van 30 %). Dat is een langdurige en kostelijke procedure.
  • Ofwel vraag je je bank om meteen het verminderde tarief toe te passen bij de inning van de dividenden op je aandelen. Deze procedure is sneller en minder duur. Maar niet alle banken passen dit principe van geconventioneerde effectenrekening toe voor alle landen.

Vraag informatie bij je bankier of makelaar over de stappen die je moet ondernemen.