Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Hoe worden de intresten op je spaarrekening belast?

De meeste Belgen hebben een spaarrekening en de meesten daarvan zijn gereglementeerde rekeningen. We noemen ze "gereglementeerd" omdat ze moeten beantwoorden aan strikte regels die wettelijk zijn vastgelegd.

Er bestaan ook niet-gereglementeerde rekeningen. Het grote verschil tussen een gereglementeerde en niet-gereglementeerde rekening schuilt in de fiscale behandeling van de intresten die worden ontvangen op deze rekeningen. De intresten van de niet-gereglementeerde spaarrekeningen zijn onderworpen aan een belasting van 30 % (= roerende voorheffing) op het totaal van de ontvangen intresten. Hou hiermee rekening wanneer je de rendementen met elkaar vergelijkt!

De belastingen voor gereglementeerde spaarrekeningen

  • De meeste Belgen moeten geen belasting betalen op de inkomsten die ze ontvangen van hun spaarrekening. De intresten van de gereglementeerde spaarrekeningen zijn immers vrijgesteld van roerende voorheffing voor de eerste schijf intresten tot 1020 euro per belastingplichtige. Staat de rekening op de twee namen (gehuwde personen of wettelijk samenwonenden), dan wordt de vrijstelling verdubbeld.
  • Boven dit bedrag moet je 15 % roerende voorheffing betalen in 2024. De vrijstelling geldt per belastingplichtige, wat betekent dat je de intresten die worden gegenereerd voor al je spaarrekeningen moet samentellen, inclusief de rekeningen op naam van je minderjarige kinderen (voor de helft voor elke ouder).
  • Voor de toepassing van deze vrijstelling, bekijken de banken rekening per rekening, maar aangezien de vrijstelling per belastingplichtige geldt, wil dat zeggen dat de intresten van al je spaarrekeningen moeten worden samengeteld, inclusief die van de rekeningen op naam van de minderjarige kinderen (voor de helft voor elke ouder) om te weten of je voldoende roerende voorheffing hebt betaald.

Voorbeeld 1: Je hebt een groot spaarbedrag op een gereglementeerde spaarrekening staan, en je ontvangt 1120 euro intresten

De bank zal de roerende voorheffing dus aan de bron inhouden op 1120 euro – 1020 euro vrijstelling = 100 euro aan 15 %, dat wil zeggen 15 euro. Moet je nog iets aangeven in de belastingaangifte? Neen, want je hebt voldoende voorheffing aan de bron betaald.

Voorbeeld 2: Je hebt twee gereglementeerde spaarrekeningen met hetzelfde totaalbedrag: rekening A: 560 euro intresten en rekening B: 560 euro intresten

Bank A houdt geen voorheffing in, want je overschrijdt de vrijstelling niet, idem dito voor bank B. Moet je iets aangeven in je belastingaangifte? Ja, want je hebt onvoldoende voorheffing betaald: door alle intresten per belastingplichtige samen te voegen, kom je aan meer dan 1020 euro (vrijgesteld bedrag). Het aan te geven bedrag zal dus 100 euro bedragen in het kader van de roerende inkomsten, en je betaalt 15 euro voorheffing via je belastingaangifte.

Wikifin-tip

Als je de spaarrekeningen vergelijkt, moet je natuurlijk rekening houden met de eventuele belastingen op de intresten. Een intrest van 1 % op een niet-gereglementeerde spaarrekening wordt, na inhouding van de roerende voorheffing, een intrest van 0,70 %.