Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

five-people-holding-smartphone-laptop.jpg
Aangepast op

Wat zijn de inkomsten van een zelfstandige?

Dit zijn de inkomsten van elke natuurlijke persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij niet gebonden is door een arbeidsovereenkomst of een statuut. Als zelfstandige moet je belastingen betalen op de inkomsten uit je activiteit.

De zelfstandige activiteit kan op twee manieren worden uitgevoerd:

In het tweede geval wordt ook de term "eenmanszaak" of "eenpersoonszaak" gebruikt.

De manier waarop je jouw activiteit (als bedrijf of individueel) uitvoert, zal echter wel gevolgen hebben, met name op fiscaal vlak, en dus op de inkomsten die je zal ontvangen.

Een groep bedienden wisselt ideeën uit

Hoe worden de inkomsten van een zelfstandige belast?

Voor eenmanszaken

In het geval van een eenmanszaak wordt de winst belast via de personenbelasting. De belastingen worden berekend op het netto beroepsinkomen (= beroepsinkomsten - beroepskosten). Het percentage belastingen dat je moet betalen zal toenemen naarmate je beroepsinkomsten toenemen.

Weetje

In België is de personenbelasting progressief: hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen.

Voor vennootschappen

Vennootschappen zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. Deze wordt berekend op de bedrijfswinst. Het tarief van de vennootschapsbelasting is uniform en bedraagt maximaal 25 % vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) en sommige bedrijven hebben recht op verlaagde tarieven.

Als bedrijfsleider of vennoot kan je werk worden vergoed met een loon. In dat geval werk je als mandataris. Dat loon wordt belast via de personenbelasting.

Je bedrijf kan ook een deel van de winst aan jou en de andere eigenaren van je bedrijf (de "aandeelhouders") uitkeren. De winst die wordt uitgekeerd aan de eigenaars van het bedrijf wordt het "dividend" genoemd. De bedrijfsleider zal een belasting (de zogenaamde "roerende voorheffing") van 30 % op dit dividend moeten betalen.

Wikifin-tip