Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De risico’s verbonden aan een financiering

Op deze pagina

Bij een ongeval

Stel je voor dat je auto na een ongeval total loss wordt verklaard terwijl hij nog niet volledig is afbetaald. Dan moet je een lening blijven afbetalen voor een auto die niet meer rijdt.

Als je een nieuwe auto op krediet koopt of er je spaargeld in investeert, kan je je auto met een omniumverzekering tegen alle soorten schade verzekeren, ook als je verantwoordelijk bent voor het ongeval of de schade.

Als je je krediet niet meer kan terugbetalen

Diverse redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat je je schulden of kredieten plots niet meer kan afbetalen. En als je je lening niet verder afbetaalt, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Het belangrijkste is dat je snel reageert.

Een auto doorverkopen die nog niet helemaal is afbetaald

Kan je een auto doorverkopen die nog niet helemaal is afbetaald?

Het antwoord op deze vraag hangt in de eerste plaats af van het soort lening dat je hebt afgesloten:

  • In het geval van een persoonlijke lening kan je je auto doorverkopen omdat je krediet niet aan je auto is gekoppeld. Je bent dan vrij om de geleende som naar eigen goeddunken te gebruiken en dus ben je ook voor 100 % eigenaar van je auto.
  • In het geval van een autolening hangt het ervan af. Als je de lening hebt gekregen om een auto te kopen, moet je kijken naar wat in de leningovereenkomst is bepaald. Om je lening te kunnen krijgen, heb je de bestelbon of de aankoopfactuur moeten overhandigen om aan te tonen waarvoor je het geleende geld wilde gebruiken. Elke kredietinstelling stelt de kredietvoorwaarden vast. Bepaalde instellingen opteren daarbij bijvoorbeeld voor een ‘beding van eigendomsvoorbehoud’ om zich in te dekken voor het geval je je lening niet afbetaalt. Dat beding bemoeilijkt natuurlijk de doorverkoop van je auto, omdat de bank eigenaar blijft van de auto tot de lening volledig is afbetaald. Toch kan soms ook daarover worden onderhandeld, als de doorverkoop van je auto de volledige afbetaling van je krediet mogelijk maakt.