Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De kredietopening

Een kredietopening is meestal gekoppeld aan een betaalkaart en geeft je de mogelijkheid om over een flexibele geldreserve te beschikken. Dat wil zeggen dat je tot een bepaald bedrag geld vrij kan opnemen. Er is geen vast aflossingsplan, maar er zijn specifieke voorwaarden. Zo kan er een vaste looptijd voor de geldreserve worden vastgelegd. Op het einde van die looptijd moet je dan het volledig opgenomen bedrag terugbetalen, vermeerderd met de intresten.

Mogelijkheid om onder nul te gaan

Een bekende vorm van kredietopening is de mogelijkheid om onder nul te gaan op je zichtrekening of met een technische term: de geoorloofde debetstand. De bank geeft dan de mogelijkheid om onder nul te gaan tot een vooraf bepaald maximaal bedrag. Voor de periode dat je onder nul staat, betaal je intresten. In de meeste gevallen ben je verplicht om minstens één keer per drie maanden je rekening aan te zuiveren tot boven nul.

Kredietkaarten

Kredietkaarten zoals Visa, American Express of Mastercard zijn een andere vorm van kredietopening. Het geld gaat immers niet meteen van je bankrekening.

Bij een kredietkaart met uitgestelde betaling worden alle verrichtingen afgerekend op een vaste dag in de maand. Hier betaal je geen intresten op de bedragen die je met je kredietkaart betaalt. Je betaalt meestal wel maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag voor je kredietkaart.

Bij een kredietkaart met kredietlijn (vaak een geldreserve genoemd) kan je je maandelijkse terugbetaling spreiden in de tijd. Je moet met andere woorden je uitgaven niet na een maand terugbetalen, maar je kan ze over een langere periode spreiden.

Hoge kosten

Deze zeer flexibele vormen van leningen gaan gepaard met zeer hoge intresten. De maximale JKP’s (jaarlijkse kostenpercentages) zijn wettelijk vastgelegd en kunnen worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie.

Wikifin-tip

Ook al beschik je over de mogelijkheid om in het rood te gaan of om je uitgaven met een kredietkaart niet meteen terug te betalen, doe dit voor zo kort mogelijke periodes want deze kredietvormen zijn wel flexibel maar ook duur!