Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

In welke gevallen komt de arbeidsongevallenverzekering tussen?

Deze verzekering dekt twee types ongevallen:

De eigenlijke arbeidsongevallen

Alle ongevallen (en dus geen ziekte) die tijdens het werk, maar ook door het werk plaatsvinden. Het ongeval moet een externe, niet-lichamelijke oorzaak hebben. Daarnaast moet het ongeval (lichamelijke of mentale) wonden veroorzaken, die het onmogelijk maken te werken.

Voorbeeld: Je maakt fotokopieën op het werk, en je zakt plots ineen na een hartaanval.

De redelijke veronderstelling is dat het maken van fotokopieën niet de oorzaak kan zijn van je hartaanval. De oorzaak is wellicht een hartprobleem. Bijgevolg gaat het niet om een arbeidsongeval. De oorzaak is waarschijnlijk van lichamelijke aard.

Ongevallen op de weg naar en van het werk

Het gaat om het "normale" traject dat je tussen je woning en je werk aflegt. Wijk je onderweg licht af van dat gebruikelijke traject, dan wordt er nog altijd van uitgegaan dat je op weg bent naar het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de kinderen naar school brengt vóór je gaat werken en ze weer ophaalt vóór je naar huis rijdt. Dat is ook het geval als je onderweg nog vlug een boodschap doet in een winkel dichtbij huis.

Gaat het om een iets grotere afwijking van de normale weg, dan moet je kunnen aantonen dat die omweg gerechtvaardigd was. De boodschap die je onderweg nog absoluut wou doen, kon bijvoorbeeld onmogelijk op een ander moment. Ga je na het werk nog op koopjesjacht, dan is dat geen rechtvaardiging.

Net als bij andere arbeidsongevallen mag ook hier het ongeval geen lichamelijke oorzaak hebben.

Weetje

Op weg naar huis mag je een kleine omweg maken. Je blijft dan nog steeds onder de verzekering van het werk.

Wat vergoedt de verzekeraar arbeidsongevallen?

De onkosten van de werknemer

Over het algemeen gaat het om:

  • Medische kosten door het RIZIV erkend als terugbetaalbaar aan de patiënt.
  • Verplaatsingskosten. Je ligt bijvoorbeeld met een been in het gips en moet met de taxi komen werken. Over het algemeen is daarvoor wel voorafgaand akkoord van de werkgever nodig.
  • Prothesekosten.

De arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Het gaat om een schadevergoeding die de verzekeraar betaalt als je na een arbeidsongeval niet kan werken. Ze kan:

  • Tijdelijk zijn als de letsels nog genezen.
  • Permanent worden als je toestand niet meer evolueert, ook al ben je niet volledig genezen.

De schadevergoeding bestaat uit een rente, met andere woorden: een bedrag dat de verzekeraar periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) stort in de loop van de contractueel bepaalde periode (bijvoorbeeld tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). Op die manier krijg je een vervangingsinkomen.

Het is ook mogelijk dat je als gevolg van het arbeidsongeval sommige taken in het dagelijks leven (schoonmaken, trappenlopen, …) niet meer aankan en je moet laten helpen. Een vergoeding voor externe hulp is dan eveneens mogelijk in het kader van een arbeidsongevallenverzekering.

Het overlijden van de werknemer

Als je sterft door een arbeidsongeval, betaalt de verzekeraar aan je familie een bedrag om de uitvaartkosten te financieren. Daarnaast krijgen de rechthebbenden (partners, kinderen, ouders of broers en zussen, naargelang de gezinssituatie) een rente.

Weetje

Kan je na een arbeidsongeval bepaalde taken niet meer aan, dan heb je mogelijk recht – via de arbeidsongevallenverzekering – op een vergoeding voor externe hulp.