Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Hoe wordt de erfbelasting berekend?

De gewesten bepalen de tarieven. De algemene regel is: hoe meer je erft, hoe meer erfbelasting of successierechten je betaalt.

In de meeste gevallen worden de tarieven toegepast op het aandeel dat iedere erfgenaam krijgt. Er geldt wel een uitzondering in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Als de erfenis er gaat naar ooms, tantes, neven, nichten of personen die geen familie zijn, worden ze berekend op de volledige erfenis. Dat is minder gunstig voor de verre erfgenamen.

Voorbeeld: Een inwoner van Brussel laat 300 000 euro na

Hij heeft als enige familie vier ooms en tantes, die elk 75 000 euro erven. De tarieven voor deze categorie van erfgenamen zijn:

Van (euro)

Tot (euro)

Percentages in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor ooms, tantes, neven en nichten

0

50 000

35 %

50 000

100 000

50 %

100 000

175 000

60 %

Meer dan 175 000

70 %

De successierechten worden berekend op de totale waarde van de erfenis, dus op 300 000 euro. De erfgenamen moeten in totaal 175 000 euro betalen, wat neerkomt op 43 750 euro elk.

Hoe werd dit berekend?

Van de 300 000 euro wordt de eerste 50 000 belast tegen 35 % (17 500 euro). Er wordt nog eens 50 000 euro belast tegen 50 % (25 000 euro). De volgende 75 000 euro wordt belast tegen 60 % (45 000 euro), de overige 125 000 euro tegen 70 % (87 500 euro). Als alle bedragen worden opgeteld, kom je aan 175 000 euro.

Als de successierechten op ieders aandeel afzonderlijk zouden zijn berekend, betaalde elke erfgenaam op zijn 75 000 euro 30 000 euro. 50 000 euro wordt belast tegen 35 % (17 500 euro), 25 000 euro tegen 50 % (12 500 euro). De totale successierechten zouden dan 120 000 euro bedragen of 55 000 euro minder dan bij de berekening op de totale waarde.