Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Welke rechten en plichten heb je tegenover je kinderen?

Op deze pagina

Welke plichten heb je tegenover je kinderen?

Je kinderen hebben een aantal rechten. Daar staan voor jou als ouder een aantal plichten tegenover:

  • Recht op affectieve en materiële veiligheid
  • Recht op onderwijs: het recht om naar school te gaan
  • Recht op onderdak, voeding, kledij
  • Recht op respect

Je kind kan naar de jeugdrechter stappen als het vindt dat zijn rechten niet worden gerespecteerd.

Sommige van die rechten lopen ook na de achttiende verjaardag van het kind door als het dan financieel nog niet op eigen benen staat. Het gaat onder meer om het recht op huisvesting, voeding en kledij. Op voorwaarde natuurlijk dat alles redelijk blijft. Als je kind eindeloos blijft studeren, enkel en alleen om op jouw kosten te kunnen leven, kan een rechtbank dat anders beoordelen dan wanneer het kind een beroepsgerichte opleiding volgt.

Een jonge papa helpt de kinderen met hun huiswerk

Welke rechten heb je ten opzichte van je kinderen?

Je hebt recht op respect. En het recht om je kind te verplichten naar school te gaan en bij jou te wonen zolang het minderjarig is. Als je later behoeftig bent, moet je kind je alimentatie betalen.

Weetje

Ook na de achttiende verjaardag van hun kinderen hebben ouders nog steeds verplichtingen.

Wie neemt de belangrijke beslissingen?

Wie een kind opvoedt, moet voortdurend allerlei beslissingen over dat kind nemen. Ook over de bezittingen van het kind moet worden beslist.

In principe nemen de ouders samen de beslissingen tot het kind meerderjarig is of ontvoogd wordt.  We spreken over gezamenlijk ouderlijk gezag.  

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Iedereen die je met betrekking tot het kind contacteert, mag ervan uitgaan dat de beslissingen die je hen meedeelt door beide ouders samen zijn genomen. Als je je kind gaat inschrijven in een school, mag de directeur veronderstellen dat de andere ouder het eens is met die keuze. Hij moet jou, noch je partner, om bevestiging vragen. Tenzij hij weet dat jij en je partner het niet eens zijn over de schoolkeuze, natuurlijk.

Alle belangrijke beslissingen over niet-dagelijkse dingen nemen ouders dus samen of tenminste met het stilzwijgend akkoord van de ander. Dat is ook het geval als de ouders niet samenwonen.

Exclusief ouderlijk gezag

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter het ouderlijk gezag uitsluitend aan een van beide partners toewijzen. Hij kan dat doen dat voor alle of voor bepaalde handelingen. Die ouder beslist dan alleen over het kind.

Weetje

Kleine, dagelijkse beslissingen kunnen ouders nemen zonder toestemming van de ander. Dergelijke beslissingen vallen niet onder het ouderlijk gezag.

Wat zijn de rechten en plichten van ouders jegens een adoptiekind?

Er zijn twee adoptieformules: eenvoudige adoptie en volle adoptie.

Volle adoptie

Een volle adoptie snijdt alle banden met het oorspronkelijke gezin door. Het adoptiekind wordt door de adoptieouders beschouwd als hun eigen kind, met dezelfde rechten en plichten als een kind waarvan ze de biologische ouders zouden zijn.

  • Het kind draagt de naam van de adoptievader of de moeder als het door een man en een vrouw wordt geadopteerd.
  • Het kind draagt de naam van de adoptieouder als het door één persoon wordt geadopteerd.
  • Het kind draagt een dubbele naam en dat in de volgorde dat de ouders wensen.

Eenvoudige adoptie

De eenvoudige adoptie:

  • Maakt het kind verwant met de adoptieouders. Voor de naam zijn de regels hetzelfde als voor volle adoptie. Er is één nuance: de adoptieouders kunnen de rechtbank - de jeugdrechtbank als het kind minderjarig is, de rechtbank van eerste aanleg als het kind meerderjarig is - vragen om het kind zijn oorspronkelijke naam te laten behouden, gevolgd of vooraf gegaan door de nieuwe naam.
  • Houdt de juridische band met de biologische ouders in stand. Indien die op een dag behoeftig worden, heeft de geadopteerde tegenover zijn biologische ouders dezelfde plichten als tegenover zijn adoptieouders en moet hij dus in zekere mate in hun behoeften voorzien. Een geadopteerde kan zowel van zijn adoptieouders als van zijn biologische ouders erven.

Meer info

Meer informatie over de adoptieprocedures en de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een kind te kunnen adopteren en de gevolgen van een adoptie.

Adoptieprocedures en de voorwaarden

Er zijn ook specifieke gevallen. Zo kan de adoptie door een buitenlandse rechter worden uitgesproken, kan een kind in België worden geregulariseerd én is ook een adoptie boven de achttien jaar mogelijk. Daarover lees je meer op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Weetje

Bij een eenvoudige adoptie behoudt het kind een juridische band met zijn biologische ouders.

Minderjarig-meerderjarig: wat verandert er?

Een kind jonger dan achttien mag niet veel doen zonder je toestemming. Het mag geen betalingen verrichten waarvoor een handtekening nodig is, geen leningen of verzekeringen afsluiten …

Vanaf de leeftijd van achttien jaar is je kind meerderjarig. De wet beschouwt het dan als volwassene. Het mag dan zelf contracten ondertekenen, bezittingen beheren en uitgaven doen. Je bent niet langer aansprakelijk. Begaat het een misstap, dan moet het zich voor de volwassenenrechtbank verantwoorden.

Daarnaast zijn er de ontvoogde minderjarigen. Zij zijn jonger dan achttien, maar mogen bepaalde juridische handelingen stellen zonder toestemming van een volwassene. De jeugdrechter beslist over een eventuele ontvoogding.