Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Checklist - Kindje erbij

Voetjes van een pasgeborene in een grijs wollen deken gewikkeld

Een geboorte is een fantastische gebeurtenis. Ze verandert ook heel wat in je leven. De komst van een kind heeft ook financiële gevolgen. Een overzicht van enkele geldzaken waar je moet aan denken eens je kleine spruit geboren is.

 • Je moet binnen de vijftien dagen een geboorte aangeven bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Je krijgt er een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee, waarmee je onder andere de kinderbijslag en een geboortepremie kan aanvragen.
 • Bij de geboorte van een kindje ontvang je een eenmalige geboortepremie: het kraamgeld. De vader of meemoeder vraagt het ze aan. Het geld wordt aan de moeder betaald. Je kan de geboortepremie aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap. Het kraamgeld wordt meestal uitbetaald door het kinderbijslagfonds.
 • Het ziekenfonds wordt automatisch verwittigd van de geboorte van je kindje nadat je de geboorte hebt aangegeven bij de burgerlijke stand. Je neemt toch best ook zelf contact op om zo persoonlijke informatie te delen of afspraken te maken. Je moet het ziekenfonds ook het geboorteattest bezorgen dat je bij de aangifte ontving.
 • Sommige ziekenfondsen betalen een extra geboortepremie in het kader van hun aanvullende verzekering. Informeer bij je ziekenfonds of je hiervoor in aanmerking komt.
 • Je informeert best zo snel mogelijk de werkgever van de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft.
 • De kinderbijslag ontvang je de eerste maand die volgt op de geboorte. Die uitkering gebeurt via een kinderbijslagfonds. Zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen en werklozen hebben er recht op.
 • De kosten van een bevalling en de nazorg lopen snel op. Ze worden deels terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering die je bij de mutualiteit (ziekenfonds) hebt. Een hospitalisatieverzekering is handig om de overige kosten te dekken. Vooraleer je een beroep kan doen op een hospitalisatieverzekering is er vaak een wachttijd van bijvoorbeeld negen maanden. Je moet de verzekering voor dit luik dus al afgesloten hebben nog voor je zwanger wordt.
 • Als je al een hospitalisatieverzekering hebt, kan je je pasgeborene vaak zonder medische acceptatie laten aansluiten, als dat binnen een bepaalde periode gebeurt. Zo is je kindje direct extra verzekerd in het geval van een latere ziekenhuisopname. Als je een hospitalisatieverzekering van het werk hebt, informeer dan bij je personeelsdienst wat je hiervoor precies moet doen.
 • Geef een seintje aan de kinderopvang dat je kleintje geboren is. Het is aangeraden de zoektocht naar een geschikte kinderopvang te starten vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent. 
 • Je kind zal fiscaal ten laste zijn, maar misschien niet onmiddellijk in je volgende belastingaangifte. Een kind is pas ten laste wanneer het op 1 januari van de belastbare periode deel uitmaakt van je gezin. Kindjes die geboren worden in februari, zullen pas bij de belastingaangifte volgend jaar als fiscaal ten laste opgegeven worden. 
 • Om je kind een goede start te geven voor als het later op eigen benen gaat staan, kan je nu al wat sparen of beleggen.