Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Mogen ouders het geld van hun kind uitgeven?

Op deze pagina

De ouders beheren samen de bezittingen van hun kind. Ze moeten dat doen in het belang van dat kind. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze het geld van het kind niet zelf mogen opmaken en het aan het kind moeten geven als het achttien wordt.

De ouders mogen wel de inkomsten uit de bezittingen van hun kind gebruiken

Heeft het kind bijvoorbeeld een huis geërfd, dan mogen ze het verhuren en het huurgeld besteden zoals ze willen. Om het huis te onderhouden bijvoorbeeld, maar dat hoeft niet. Ze mogen ook zelf in het huis gaan wonen, zonder huur te betalen. Ze moeten het wel in goede staat aan het kind geven als het meerderjarig wordt.

Willen de ouders het huis toch verkopen, dan moeten ze daarvoor toestemming van de jeugdrechter krijgen. Zijn toestemming is ook nodig om een erfenis te kunnen aanvaarden of weigeren, om bezittingen van een minderjarige in pand te geven of om een huis op naam van het kind te kunnen kopen. Er zijn dus heel wat handelingen waarvoor ouders de toestemming van de rechter moeten vragen.

Ouders kunnen wel de inkomsten gebruiken, tenzij hen dat werd verboden

Misschien heeft de peter het in zijn testament aan de ouders expliciet verboden de inkomsten uit de erfenis te gebruiken. Werd het geld op een spaarrekening geplaatst, dan mogen de ouders de intresten niet innen. Werd het geld in aandelen belegd, dan mogen de ouders de dividenden niet gebruiken.

Weetje

Ouders mogen in geen geval gebruik maken van de inkomsten uit arbeid van hun kinderen.

Wat als de ouders het niet eens raken?

Raak je het met je partner niet eens over het beheer van de goederen van je kind, dan neemt de jeugdrechter de beslissing. Dat is bijvoorbeeld het geval als er betwisting blijft over de schoolkeuze of over de belegging van het geld dat je kind erfde.

Vóór je naar de jeugdrechter stapt, kan je wel een beroep doen op gezinsbemiddeling. Een bemiddelaar neemt geen beslissing. Hij tracht de partners ook niet te beïnvloeden, maar luistert naar hun argumenten en stelt de juiste vragen. Zo kan de situatie misschien worden uitgeklaard. Soms is dat voldoende en vermijd je een procedure voor de jeugdrechtbank.