De Wikifin Academy

De aandacht voor en het belang van financiële vorming zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. De relatief jonge leeftijd van dit domein en de snel wijzigende maatschappelijke context zorgen ervoor dat nieuw en bijkomend (wetenschappelijk) onderzoek noodzakelijk is om financiële vorming verder uit te bouwen.

Om aan deze nood tegemoet te komen voert Wikifin regelmatig zelf onderzoek uit:

Met de oprichting van de Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid zetten Wikifin en de KU Leuven samen in op onderzoek rond financiële geletterdheid. Op basis van dit onderzoek kunnen het beleid en het werkveld - waaronder Wikifin - hun activiteiten beter afstemmen op de noden in ons land.

Daarnaast organiseert Wikifin de Wikifin-scriptieprijs voor studenten uit een masteropleiding om zo ook de kennis rond financiële vorming te vergroten en het onderzoek hieromtrent te stimuleren.