Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Wanneer en hoe mag je je aanvullend pensioen opvragen?

Op deze pagina

Het aanvullend pensioen wordt automatisch uitbetaald als je met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. Dit geldt ook als je aanvullend pensioenplan een andere pensioenleeftijd vermeldt.

Is het mogelijk om je aanvullend pensioen op te vragen vóór je wettelijk pensioen?

In principe niet. Veel pensioenplannen voorzien bijvoorbeeld nog in een pensioenleeftijd van 60 jaar. Maar zelfs in dat geval is het niet meer mogelijk om het aanvullend pensioen uitbetaald te krijgen als je niet gepensioneerd bent. Het pensioenplan zal gewoon doorlopen tot jouw pensionering, ook al is dit bijvoorbeeld op 65 of 67 jaar.

Uitzonderingen

Het is toch mogelijk om je aanvullend pensioen op te vragen wanneer je nog niet met pensioen gaat in uitzonderlijke gevallen:

 • Als je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar je besluit om toch nog te blijven werken. Hoewel je je wettelijk pensioen op dat ogenblik nog niet opneemt, kan je toch al je aanvullend pensioen opvragen als het pensioenreglement dit toelaat.
 • Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden om met vervroegd wettelijk pensioen te gaan, maar je besluit om toch nog te blijven werken en dus je wettelijk pensioen nog niet op te nemen, kan je toch al je aanvullend pensioen opvragen als het pensioenreglement dit toelaat.
 • Wanneer je geboren bent in 1961 of vroeger:
  • Als je vóór of in 1958 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 60ste als het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als je in 1959 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 61ste als het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als je in 1960 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 62ste als het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als je in 1961 geboren bent, mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf je 63ste als het pensioenreglement dit toelaat.

Gebruik van je aanvullend pensioen voor een onroerend project

Als het pensioenreglement dit toelaat kan je je aanvullend pensioen vóór je pensioen gebruiken om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te renoveren:

 • Ofwel door een voorschot op jouw aanvullend pensioen te vragen.
 • Ofwel door jouw aanvullend pensioen te gebruiken als onderpand van een lening.
 • Ofwel door de afkoopwaarde toe te wijzen aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet.
Een oud koppel fietst

Is het mogelijk om je aanvullend pensioen nog niet op te vragen en te laten staan na je pensioen?

Neen.

Neem je je wettelijk pensioen vervroegd op? Dan wordt je aanvullend pensioen op dat ogenblik ook uitgekeerd.

Als je pensioenplan een eindleeftijd van 65 jaar vermeldt en je gaat al op 63 jaar met vervroegd pensioen, dan wordt je aanvullend pensioen toch onmiddellijk uitbetaald.

Hierdoor kan je aanvullend pensioen wel lager zijn dan ingeschat. Enerzijds omdat je pensioenreserves minder lang intresten opbrengen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Daarnaast is er ook een fiscale impact. De belastingtarieven op je aanvullend pensioen hangen af van het tijdstip waarop het wordt uitbetaald. De algemene regel is: hoe vroeger je met pensioen gaat, hoe hoger de belastingen die je betaalt.

Stel dat je met pensioen gaat op 65 jaar, dan betaal je 10 % belastingen op je aanvullend pensioen. Ga je met vervroegd pensioen op je 60ste, dan is dat 16,5 %. Het verschil kan dus groot zijn.

Hoe je aanvullend pensioen opvragen?

Zodra je je wettelijk pensioen aanvraagt bij de Federale Pensioendienst, zal de pensioeninstelling die jouw aanvullend pensioen beheert hier automatisch van op de hoogte worden gebracht. De pensioeninstelling zal je wanneer je pensioen ingaat contacteren om de uitbetaling van jouw aanvullend pensioen te regelen.

Als je niets hoort van de pensioeninstelling, is het aangeraden zelf eens contact op te nemen met de pensioeninstelling of met je werkgever.