Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Aanvullend pensioen: Hoeveel ontvang je netto?

Op deze pagina

Van je aanvullend pensioen worden afgehouden: de bijdragen voor de sociale zekerheid, de bedrijfsvoorheffing en de gemeentelijke belastingen.

Bij de uitbetaling van je aanvullend pensioen worden volgende bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden:

 • Een bijdrage van 3,55 % voor het RIZIV.
 • Een solidariteitsbijdrage van 0 % tot 2 %. Het concrete tarief hangt af van de grootte van je aanvullend pensioen.

Op je aanvullend pensioen, verminderd met de bijdragen voor de sociale zekerheid, wordt ook bedrijfsvoorheffing afgehouden. Die verschilt naar gelang je bij je pensionering een eenmalig bedrag (kapitaal) ontvangt dan wel een betaling die gespreid is in de tijd zoals maandelijkse renten.

 • Krijg je het aanvullend pensioen uitbetaald in maandelijkse renten, dan wordt de bedrijfsvoorheffing telkens op die momenten afgehouden. Je moet de renten vermelden op je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting.
 • Ontvang je een eenmalig kapitaal, dan is de bedrijfsvoorheffing een percentage (10 %, 16,5 %, 18 % of 20 %) dat afhangt van de volgende elementen:
  • De leeftijd waarop je het kapitaal ontvangt.
  • Of je aanvullend pensioen werd gefinancierd met werknemersbijdragen of met werkgeversbijdragen.
  • Of je een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) hebt of niet.

Bovenop de bedrijfsvoorheffing komen nog gemeentelijke belastingen (opcentiemen). De bedrijfsvoorheffing wordt meteen afgehouden bij de uitbetaling van je aanvullend pensioenkapitaal. In de praktijk zal de pensioeninstelling bij het uitbetalen van het kapitaal 16,66 % bedrijfsvoorheffing afhouden (in plaats van 16,5 %) en 10,09 % (in plaats van 10 %) om reeds rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen. De definitieve aanslag wordt bepaald op basis van je belastingaangifte voor het jaar waarin je je aanvullend pensioenkapitaal ontving.

Als je je aanvullend pensioen als een eenmalig kapitaal ontvangt, kan je er steeds voor kiezen om het te laten omzetten in een rente. Dan wordt het voor de belastingen nog iets ingewikkelder.

Eerst wordt het kapitaal belast zoals hiervoor beschreven. Daarna moet je jaarlijks een roerende voorheffing van 30 % betalen op 3 % van het netto-kapitaal dat je ontving.

Wikifin-tips

 • Contacteer zodra je met pensioen gaat alle werkgevers waar je ooit hebt gewerkt of hun pensioeninstellingen over je aanvullend pensioen als zij niets van zich laten horen.
 • Als je overweegt om je wettelijk pensioen vervroegd op te nemen, hou er dan rekening mee dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor je aanvullend pensioen. Het moet dan immers op datzelfde moment uitbetaald worden.