Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Aanvullend pensioen: Hoeveel ontvang je netto?

Op deze pagina

Van je aanvullend pensioen worden afgehouden: de bijdragen voor de sociale zekerheid, de bedrijfsvoorheffing en de gemeentelijke belastingen.

Bij de uitbetaling van je aanvullend pensioen worden volgende bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden:

 • Een bijdrage van 3,55 % voor het RIZIV.
 • Een solidariteitsbijdrage van 0 % tot 2 %. Het concrete tarief hangt af van de grootte van je aanvullend pensioen.

Op je aanvullend pensioen, verminderd met de bijdragen voor de sociale zekerheid, wordt ook bedrijfsvoorheffing afgehouden. Die verschilt naargelang je bij je pensionering een eenmalig bedrag (kapitaal) ontvangt dan wel een betaling die gespreid is in de tijd zoals maandelijkse renten.

 • Krijg je het aanvullend pensioen uitbetaald in maandelijkse renten, dan wordt de bedrijfsvoorheffing telkens op die momenten afgehouden. Je moet de renten vermelden op je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting.
 • Ontvang je een eenmalig kapitaal, dan is de bedrijfsvoorheffing een percentage (10 %, 16,5 %, 18 % of 20 %) dat afhangt van de volgende elementen:
  • De leeftijd waarop je het kapitaal ontvangt.
  • Of je aanvullend pensioen werd gefinancierd met werknemersbijdragen of met werkgeversbijdragen.
  • Of je een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) hebt of niet.

Bovenop de bedrijfsvoorheffing komen nog gemeentelijke belastingen (opcentiemen). De bedrijfsvoorheffing wordt meteen afgehouden bij de uitbetaling van je aanvullend pensioenkapitaal. In de praktijk zal de pensioeninstelling bij het uitbetalen van het kapitaal 16,66 % bedrijfsvoorheffing afhouden (in plaats van 16,5 %) en 10,09 % (in plaats van 10 %) om reeds rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen. De definitieve aanslag wordt bepaald op basis van je belastingaangifte voor het jaar waarin je je aanvullend pensioenkapitaal ontving.

Als je je aanvullend pensioen als een eenmalig kapitaal ontvangt, kan je er steeds voor kiezen om het te laten omzetten in een rente. Dan wordt het voor de belastingen nog iets ingewikkelder.

Eerst wordt het kapitaal belast zoals hiervoor beschreven. Daarna moet je jaarlijks een roerende voorheffing van 30 % betalen op 3 % van het netto-kapitaal dat je ontving.

Wikifin-tips

 • Zodra je je wettelijk pensioen aanvraagt bij de Federale Pensioendienst zal de pensioeninstelling die jouw aanvullend pensioen beheert hier automatisch van op de hoogte worden gebracht. De pensioeninstelling zal je contacteren wanneer je pensioen ingaat om de uitbetaling van jouw aanvullend pensioen te regelen.

 • Als je niets hoort van de pensioeninstelling is het aangeraden zelf contact op te nemen met de pensioeninstelling of met je werkgever.

 • Als je overweegt om je wettelijk pensioen vervroegd op te nemen, hou er dan rekening mee dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor je aanvullend pensioen. Het moet dan immers op datzelfde moment uitbetaald worden.