Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Betaling van het aanvullend pensioen in de vorm van een rente of een kapitaal?

Op deze pagina

Een aanvullend pensioen kan je ontvangen:

  • In één keer, onder de vorm van een kapitaal.
  • Onder de vorm van een rente die jaarlijks of maandelijks wordt gestort.
  • Of in een combinatie van beide.

Het pensioenreglement bepaalt in welke vorm de uitbetaling gebeurt. Soms kan je kiezen.

Let op: als je pensioenplan in de uitbetaling van een kapitaal voorziet, heb je altijd de mogelijkheid om dit in een rente om te zetten. Het omgekeerde is niet automatisch het geval. Beide hebben voor- en nadelen.

Kapitaal

Rente

Je krijgt je aanvullend pensioen in één keer uitbetaald.

Je krijgt elke maand of elk jaar een bedrag.

Doordat je heel je aanvullend pensioen al gekregen hebt, is het toegevoegd aan je vermogen. Als je overlijdt, komt het in je nalatenschap terecht.

Als je overlijdt, stopt de uitbetaling van de rente. Je nabestaanden hebben geen recht op het deel van het kapitaal dat je nog niet ontvangen hebt.

Soms is de rente niettemin overdraagbaar en ontvangt je partner of een andere begunstigde na je overlijden toch nog een deel van deze rente. 

Na de uitbetaling van een kapitaal heb je een grotere bewegingsvrijheid, maar dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich: als het op is, heb je geen extra inkomsten meer bovenop je wettelijk pensioen. Hierdoor is het niet aangeraden om al dit geld onmiddellijk uit te geven of te verdelen onder je kinderen: je hebt dit geld in de toekomst misschien nog nodig om de kosten voor gezondheidsproblemen of een rusthuis mee te betalen.

Je ontvangt elke maand of elk jaar een rente zolang je leeft, ook al word je heel oud. Een rente levert een levenslang inkomen op.

Als je een kapitaal uitbetaald krijgt, moet je dat zelf beleggen. Als je er je wettelijk pensioen wil mee aanvullen, hou dan rekening met volgende risico's:

  • Je kan lang leven en dus voor vele jaren die aanvulling op je wettelijk pensioen nodig hebben.
  • De levensduurte neemt jaar na jaar toe. Als je je uitgavenpatroon op peil wil houden, heb je ieder jaar wat meer nodig.
  • Vaak lopen de kosten samen met de leeftijd op: hogere gezondheidskosten, een rusthuis ...
     

Met een uitbetaling in rente ben je ingedekt, ook ingeval je zeer lang leeft. 

Enkel wanneer de rente jaarlijks geïndexeerd wordt, ben je zeker dat ze de stijging van de levensduurte (inflatie) volgt. Vraag dus na of de rente geïndexeerd is.

Tot slot kunnen ook een aantal fiscale aspecten je keuze beïnvloeden.