Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Wanneer krijg je je gespaarde kapitaal uitbetaald?

Wanneer je je pensioenspaargeld kan opvragen, hangt af van de spaarformule.

  • Een pensioenspaarverzekering heeft een eindvervaldag, meestal je 65ste verjaardag. Je kan het beschikbare geld dan in één keer of in maandelijkse renten opvragen.
Een oude man zit op een bank met zijn hond
  • Je pensioenspaarfonds heeft geen eindvervaldag. Vanaf je 60ste verjaardag brengt de opvraging ervan geen extra belastingen meer met zich mee. Je kan vanaf dan geheel of gedeeltelijk uitstappen op het moment dat je dat zelf wil.

Wat als je sterft vooraleer je je gespaard kapitaal hebt opgevraagd?

Koos je voor een pensioenspaarverzekering en sterf je voor de einddatum van je contract dan krijgen je erfgenamen of de begunstigden vermeld in het contract, het opgebouwd kapitaal van het contract.
Koos je voor een
pensioenspaarfonds? Als je dan voortijdig sterft, hebben je erfgenamen recht op de waarde van het fonds op dat ogenblik.

Als je sterft vóór je 60ste, wordt eerst de anticipatieve heffing afgehouden.

Op het bedrag dat je erfgenamen of begunstigden dan krijgen, moeten ze successierechten betalen.