Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Wanneer en hoe vraag je je pensioen aan?

Op deze pagina

Het algemeen principe

Blijf je als werknemer of ambtenaar tot je 65ste werken, dan berekent de Federale Pensioendienst (FPD) automatisch je pensioen zonder dat je hiervoor een aanvraag moet indienen. De FPD laat je ook weten hoe hoog je pensioen zal zijn.

Wil je als zelfstandige ook werken tot je 65ste, dan wordt je pensioenrecht automatisch onderzocht door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Heb je evenwel nog geen zin om op je 65ste met pensioen te gaan, dan hoeft dat ook niet.

Mits akkoord van je werkgever, kan je ook na je 65ste verjaardag blijven werken.

Een zelfstandige kan zelfs blijven werken tot hij/zij zelf beslist ermee op te houden.

Vóór je een dergelijke beslissing neemt, informeer je maar beter bij je pensioeninstelling of bel je naar 1765.

Meer info

Je hebt in het buitenland gewerkt

Heb je gewerkt buiten de Europese Economische Ruimte (de 27 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)? Neem dan voor meer informatie contact op met de RSZ of met je toenmalige werkgever.

Wikifin-tips

  • Je kan via MyPension.be jouw vroegst mogelijke pensioendatum bekijken.  
  • Vragen over je wettelijk pensioen? Bel het nummer 1765, de pensioenlijn van de drie pensioeninstellingen.
  • Je kan ook een mailtje sturen naar jouw pensioeninstelling.
  • Neem contact op met de instelling die je dossier behartigt: de FPD - Werknemerspensioenen (voor loontrekkenden), het RSVZ (voor zelfstandigen) of de FPD-Ambtenarenpensioenen (voor ambtenaren). Had je een "gemengde" loopbaan, met dus verschillende arbeidsstatuten, dan kan je een van de betrokken instellingen contacteren.

Wens je je vervroegd pensioen aan te vragen?

Ben je werknemer, ambtenaar of zelfstandige en wil je liever voor je 65ste met pensioen? Besef dat de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan stap voor stap verstrengen. De minimale leeftijdsgrens voor het vervroegd pensioen wordt sinds 2013 geleidelijk verhoogd. Ook de vereiste lengte van je loopbaan wordt opgetrokken. Ons pensioen gaat dus later in dan dat van de vorige generaties, maar omdat onze levensverwachting stijgt, kunnen we ook langer van ons pensioen genieten.

Sinds 2019 kan je:

  • Op 63 jaar met vervroegd pensioen als je 42 jaar hebt gewerkt.
  • Op 61 jaar met vervroegd pensioen als je 43 jaar hebt gewerkt.
  • Op 60 jaar met vervroegd pensioen als je 44 jaar hebt gewerkt.

Heb je ook een groepsverzekering? Dan is de uitbetaling daarvan gekoppeld aan het wettelijk rustpensioen. Als je met pensioen gaat, wordt automatisch ook je aanvullend pensioen uitbetaald. Of je contract al dan niet een andere datum vermeldt, maakt daarbij niet uit.

Neem je je wettelijk pensioen vervroegd op, dan wordt je aanvullend pensioen dus ook vervroegd uitgekeerd. Je kan de opname van je aanvullend pensioen in dat geval niet uitstellen.

Hierdoor kan je aanvullend pensioen lager zijn dan ingeschat, bijvoorbeeld omdat je pensioenreserves minder lang intresten opbrengen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Daarnaast is er ook een fiscale impact. De belastingtarieven op je aanvullend pensioen hangen af van het tijdstip waarop het wordt uitbetaald. De algemene regel is: hoe vroeger je met pensioen gaat, hoe hoger de belastingen die je betaalt.

Stel dat je met pensioen gaat op 65 jaar, dan betaal je 10 % belastingen op je aanvullend pensioen. Ga je met vervroegd pensioen op je 60ste, dan wordt dat 16,5 %. Het verschil kan dus groot zijn.

Werken na de leeftijd van 65 jaar?

Je kan als werknemer, zelfstandige of ambtenaar verder blijven werken nadat je de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebt bereikt. Dat kan op twee manieren:

  1. Werknemers, zelfstandigen en sommige ambtenaren zijn niet verplicht om op hun 65ste met pensioen te gaan. Zij kunnen hun job verder blijven uitoefenen. Werknemers en ambtenaren die hun beroepsactiviteiten willen verderzetten, hebben hiervoor het akkoord van hun werkgever nodig. Zelfstandigen beslissen er zelf over.
  2. Het is ook mogelijk om verder te werken terwijl je al met pensioen bent.

We raden je aan contact op te nemen met de pensioeninstelling die je dossier behandelt als je wil weten onder welke voorwaarden je na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd kan blijven werken.