Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Mag je blijven werken na je pensioen?

Op deze pagina

Kan ik werken met een beroepsinkomen wanneer ik met pensioen ben?

Wie minstens 65 jaar is bij pensionering of bij zijn pensionering een loopbaan van minstens 45 jaar heeft, mag zonder beperking bijverdienen. Bijverdienen heeft dan geen impact meer op het pensioen.

Wie niet voldoet aan die criteria, moet wel rekening houden met een aantal beperkingen. Je beroepsinkomsten mogen dan niet hoger liggen dan een bepaald bedrag. Hoeveel dat precies is, hangt af van je gezinslasten, de aard van je pensioen (ouderdomspensioen en/of overlevingspensioen), het jaar waarin je werkt en het soort werk.

Een gepensioneerde schrijnwerker bewerkt hout

Meer info

Aangifte van de beroepsactiviteit

Over het algemeen moet een gepensioneerde die ouder is dan 65 jaar zijn beroepsactiviteit  niet aangeven aan zijn pensioeninstelling.

Als je toch een aangifte moet doen, moet dat gebeuren ten laatste 30 dagen nadat men je de beslissing heeft meegedeeld dat je pensioen werd toegekend of 30 dagen na de start van je beroepsactiviteit. Telkens er iets in je beroepsactiviteit wijzigt - je gaat bijvoorbeeld voor een andere werkgever werken, moet je dat ook aangeven.

Een formulier "Aangifte van beroepsactiviteiten" kan je downloaden op de website van de pensioeninstellingen. Een ingevuld aangifteformulier stuur je naar:

 • De FPD of het RSVZ na een gemengde loopbaan als loontrekkende en/of zelfstandige
 • De FPD na een gemengde loopbaan als loontrekkende en /of ambtenaar
 • Het RSVZ of de FPD na een gemengde loopbaan als zelfstandige en/of ambtenaar

Welke sancties riskeer je bij een overschrijding van de inkomensgrenzen?

Als je nog geen 65 bent of nog geen loopbaan van 45 jaar hebt gehad en je blijft werken, wordt je pensioen verminderd met het percentage dat de inkomensgrens overschreden wordt. Verdien je bijvoorbeeld 50 % meer dan de inkomensgrens, dan zal je pensioen ook met 50 % verminderd worden.

Wat als je echtgenoot een beroepsactiviteit heeft?

Als het inkomen van de echtgen(o)t(e) een bepaalde grens overschrijdt, wordt het gezinspensioen opgeschort en ontvang je een pensioen voor alleenstaanden. Dat is lager dan een gezinspensioen.

We raden je aan contact op te nemen met de instelling die je dossier behartigt voor praktische informatie over het uitoefenen van een beroepsactiviteit nadat je met pensioen bent gegaan:

 • Loontrekkende en/of ambtenaar (FPD)
 • Zelfstandige (RSVZ)

Kan ik werken zonder beroepsinkomen wanneer ik met pensioen ben?

Over het algemeen kan een gepensioneerde zonder verdere formaliteiten als vrijwilliger werken. Ontvang je echter een ambtenarenpensioen met een "supplement gewaarborgd minimum", dan gelden er specifieke regels. Informatie daarover krijg je bij de FPD. Krijg je een IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen), dan moet je de FPD-Werknemerspensioenen verwittigen dat je als vrijwilliger werkt.

Een contract of niet?

Vrijwilligerswerk is een sociale of liefdadige activiteit voor een organisatie die geen winst wil maken en waarvoor je niet betaald wordt. Van ziekenopvang tot milieubescherming: vrijwilligers kunnen de meest uiteenlopende taken uitvoeren.

Meer info

De organisatie waar je als vrijwilliger aan de slag gaat, is niet verplicht je een contract te geven. Ze moet haar vrijwilligers wél informeren over:

 • Hun juridisch statuut
 • Hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • De eventuele dekking van andere risico’s die verbonden zijn aan hun activiteiten als vrijwilliger zoals de kans op lichamelijke letsels
 • Eventuele terugbetalingen van kosten die vrijwilligers maken en de aard daarvan
 • De eventuele verplichting om een beroepsgeheim na te leven

Terugbetaling van kosten

De kosten die vrijwilligers maken, moeten niet worden terugbetaald. Als de organisatie belooft kosten terug te betalen, kan ze:

 • Je reële kosten volledig terugbetalen op basis van betalingsbewijzen. Je hoeft deze terugbetalingen niet op te nemen in je belastingaangifte.
 • Opteren voor een forfaitaire terugbetaling op basis van het door de vrijwilliger gepresteerde aantal dagen. Die terugbetaling mag per dag en per jaar niet meer bedragen dan wettelijk bepaalde sommen. Onder beide grenzen hoef je niets aan de belastingen aan te geven.

   

Ben je vrijwilliger in verschillende organisaties? Je forfaitaire kostenvergoedingen mogen in het totaal niet hoger liggen dan de wettelijke plafonds. Worden die overschreden, dan worden alle forfaitaire terugbetalingen in dat jaar belastbaar, behalve als je documenten kan voorleggen die bewijzen dat het gaat om kosten die je effectief voor de organisatie maakte.

Let op: Ontvang je als vrijwilliger een vergoeding en geniet je daarnaast van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere conventionele brugpensioen) of een gewone werkloosheidsvergoeding, dan moet je de RVA vooraf op de hoogte brengen.

Meer info

En bestuurders van een vzw?

Een bestuurder van een vzw wordt eveneens als "vrijwilliger" beschouwd als hij voor zijn mandaat niet wordt betaald en bij de organisatie geen arbeidscontract ondertekende.

Weetje

Wie met brugpensioen is en vrijwilligerswerk wil doen, moet de RVA hiervan vooraf op de hoogte brengen.