Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Beleggen in vastgoed

Op deze pagina

Hoe beleg je in vastgoed?

Een vastgoedbelegging kan een interessant alternatief vormen voor een wispelturige beurs of voor een spaarrekening die weinig  opbrengt. Zo’n belegging levert je in principe een regelmatig inkomen op of stelt je in staat je beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Je kan niet alleen rechtstreeks in vastgoed investeren door een appartement of een huis te kopen, maar ook onrechtstreeks door financiële producten te kopen die op hun beurt in vastgoed beleggen.

Hoe beleg je rechtstreeks in vastgoed?

Je hebt twee mogelijkheden:

 • Je koopt zelf vastgoed dat je vervolgens zelf gaat verhuren.
 • Je koopt het bij een vennootschap die later ook voor de verhuur en het onderhoud ervan instaat. In dat laatste geval moet je als belegger alleen de contracten ondertekenen en maandelijks (een deel van) het huurgeld innen. Vaak is aan zo’n aankoop ook een huur- of opbrengstgarantie verbonden. Bovendien blijven de zorgen die een eigenaar gewoonlijk heeft je in beginsel bespaard: de zoektocht naar huurders, het innen van de huur, herstellingen …

Meestal heb je het recht om de huurovereenkomst te beëindigen als je zelf in het gebouw wil gaan wonen of er een van je naasten wil huisvesten. Zo mag één van je kinderen bijvoorbeeld gebruik maken van de studentenkamer die je hebt gekocht.

Je kan in verschillende soorten vastgoed beleggen, bijvoorbeeld:

 • Studentenkamers
 • Zorgcentra
 • Woningen voor expats
 • Chalets en bungalows in vakantiedorpen
 • Hotelkamers

Welke risico’s brengt een rechtstreekse belegging in vastgoed met zich mee?

 • De aankoop van vastgoed vereist een groot bedrag. Als de aankoopsom een te groot gedeelte van je spaarpot in beslag neemt, zondig je tegen een basisbeginsel van het beleggen: streef een gezonde spreiding na.
 • Misschien heb je ooit onverwacht geld nodig. Weet dan dat het opnieuw verkopen van vastgoed tijd kan kosten. Bovendien levert een gedwongen verkoop niet steeds de beste prijs op.
 • De waarde van het vastgoed dat je koopt, kan dalen. Hoe het algemeen prijsniveau van vastgoed evolueert, valt niet te voorspellen. Ze kan sterk verschillen per regio, per soort vastgoed en per prijsklasse.
 • Op vastgoedbeleggingen wordt geen toezicht gehouden door een onafhankelijke toezichtsautoriteit. Dit in tegenstelling tot beleggingen in financiële producten die onder het toezicht van de FSMA staan. Je bent dus enkel op jezelf aangewezen.

Wikifin-tips

 • Overweeg je om beleggingsvastgoed te kopen, neem dan zeker de tijd om je project goed te becijferen, vooral als je bij de bank een lening neemt. Hou rekening met een veiligheidsmarge voor het geval dat er onverwachte kosten zouden zijn of dat er geen huurders komen opdagen. Een lening moet je sowieso altijd terugbetalen, terwijl je aankoop misschien niets opbrengt of in waarde kan dalen.
 • Verkies altijd een aankoop in volle eigendom. Sommige aanbieders verkopen het vruchtgebruik, een erfpacht of een vorderingsrecht op de huuropbrengsten. De zekerheid en eenvoud van een eigendomsakte valt te verkiezen boven allerlei slimme juridische constructies.

Hoe beleg je onrechtstreeks in vastgoed?

Een belegging in vastgoed kan ook onrechtstreeks via vastgoedcertificaten, gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) of aandelen in vastgoedvennootschappen.

Vastgoedcertificaten geven recht op een deel van de huurinkomsten en de verkoopopbrengst van de gebouwen die met de uitgifte van die certificaten werden gefinancierd. Hou er rekening mee dat het niet altijd eenvoudig is om ze te kopen of te verkopen omdat ze weinig worden verhandeld.

Een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) is een beursgenoteerde onderneming die in verschillende gebouwen investeert, zodat de risico's gespreid zijn. Als je een aandeel van een GVV koopt, krijg je in principe jaarlijks een dividend.

Voor- en nadelen van een onrechtstreekse belegging in vastgoed

Voordelen

Nadelen

Beleggen in vastgoed via aandelen of certificaten vereist geen grote investering. Die aandelen of certificaten kunnen op de beurs worden aangekocht, ook voor kleinere bedragen.

Het rendement is onzeker. Je kan er mooie winsten op maken, maar als de immobiliënmarkt het slecht doet kan je er ook grote verliezen op incasseren.

Je kan je risico spreiden door onrechtstreeks verschillende soorten vastgoed te kopen: kantoren, woningen, rusthuizen, studentenkamers, winkels …

Je wordt geen eigenaar van een onroerend goed. In de papieren belegging kan je niet zelf wonen of erin met vakantie gaan.

Wikifin-tip

Vergeet nooit de gouden regel bij iedere belegging: als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook. Als iemand je een rendement op beleggingsvastgoed van 10 of 12 % belooft, terwijl de marktrente rond de 0 % bedraagt, moet er een alarmbel rinkelen.