Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Gestructureerd product

Op deze pagina

Wat is een gestructureerd product?

Gestructureerde producten zijn complexe financiële producten, doorgaans met een looptijd van 2 à 12 jaar. Het rendement van een gestructureerd product hangt van verschillende voorwaarden af. Die voorwaarden kunnen erg uiteenlopend en ingewikkeld zijn. Gestructureerde producten kunnen worden verkocht onder verschillende rechtsvormen: beleggingsfonds, verzekeringsproduct, deposito of schuldbewijs.

Koop je een gestructureerd product, vraag je dan af:

 • Hoeveel rente krijg ik? Wordt die jaarlijks uitbetaald?
 • Hoeveel krijg ik op de eindvervaldag terugbetaald?
 • Hoeveel kapitaalbescherming is er op de vervaldag van het product? 100 % of 90 % of minder, zoals steeds vaker het geval is.
 • Welke bank geeft het product uit? Wie biedt kapitaalbescherming?
 • Wat is de looptijd? Mag de uitgever van het product mij vervroegd terugbetalen? 
 • Wat is het onderliggende product?
 • Wat is de valuta van het product?
 • Wat zijn de risico’s en de kosten?

Wikifin-tip

Wanneer je het product niet begrijpt, beleg er dan niet in. Ga er dus niet vanuit dat je sowieso toch niets van financiën weet of dat het product wel veilig zal zijn. Wanneer de bankier, noch de documentatie bij het product je kunnen uitleggen hoe het werkt, koop je het beter niet.

Wat zijn de kosten van een gestructureerd product?

Een beleggingsproduct "structureren" is ingewikkeld. En dus niet gratis... Van de 1000 euro die je belegt, zal er 20 à 100 euro (of meer) gebruikt worden om de kosten te vergoeden en de verkoper van het product te betalen. De emittent die het product “structureert” zal eveneens kosten aanrekenen.  Die kosten kunnen sterk variëren van product tot product.

Voorbeeld: 

Als je 1000 euro belegt in een gestructureerd product met 100 % kapitaalbescherming en 2 % instapkosten, zal de bank 1020 euro van je rekening halen. Enkel 1000 euro wordt dan belegd. Ook de kapitaalbescherming slaat alleen op die 1000 effectief belegde euro en is enkel geldig op de vervaldag van het product. Bovenop de instapkosten, zullen bijkomende kosten, verrekend in de 1000 euro inleg, aangerekend worden door de emittent en de verkoper.

Weetje

Meer info over de kosten en risico’s van beleggen in een gestructureerd product vind je in de informatiefiche of brochure die je bij zo’n belegging steeds moet krijgen van de verkoper van het product.

Wat zijn de risico's en opbrengsten van gestructureerde producten?

Welke risico's zijn verbonden aan een gestructureerd product?

Vooraleer je financiële producten aan te raden, en a fortiori gestructureerde producten, is je bankier of financieel adviseur verplicht om te peilen naar je risicoprofiel. Het is belangrijk om hem duidelijk te maken waar je grenzen liggen. Gestructureerde producten kunnen deel uitmaken van een beleggingsportefeuille die op een hoger rendement dan de spaarrente mikt, maar je moet dan wel bewust zijn van wat je koopt en welke risico’s dat inhoudt.

Zou je nooit in aandelen of in Amerikaanse dollars beleggen omdat ze voor jou te veel risico inhouden? Beleg dan ook niet in een product met als onderliggende waarde aandelen of dat in Amerikaanse dollars wordt uitgegeven.

De voornaamste risico’s op een rijtje:

 • Risico op verlies van een deel van het kapitaal wanneer de kapitaalbescherming geen 100 % bedraagt, maar 90 % of minder. Je moet dan rekening houden met een mogelijk verlies op je investering.

Een kapitaalbescherming van 100 % betekent in principe dat het product zo is “gestructureerd” dat je het volledige geïnvesteerde bedrag moet terugkrijgen op de vervaldag (exclusief de kosten).

 • Wisselkoersrisico. Bepaalde gestructureerde producten worden in Amerikaanse dollar of een andere munt uitgedrukt. De koers van vreemde valuta kan stijgen, maar ook dalen tegenover de euro.
 • Je kan het product waarschijnlijk heel moeilijk verkopen voor de eindvervaldag. Als je denkt het geld vóór de vervaldag nodig te hebben, dan beleg je er beter niet in. Denk er bovendien aan dat als het product kapitaalbescherming inhoudt, dit enkel van toepassing is op de vervaldatum.
 • Risico op faillissement. De bank die het product uitgeeft of de kapitaalbescherming biedt, kan zoals iedere andere onderneming failliet gaan. In dat geval kan je je volledige belegging of het grootste deel ervan verliezen. Weet ook dat de overheidsgarantie van 100 000 euro niet geldt voor dergelijke producten. 

Hoe wordt het rendement van een gestructureerd product berekend?

De opbrengst op dergelijke producten ligt vaak niet vooraf vast, maar is het resultaat van soms ingewikkelde berekeningen.

Twee voorbeelden van berekening van de opbrengst van een gestructureerd product:

 1. De berekening van de opbrengst is gebaseerd op de gemiddelde rendementen op twintig aandelen, maar waarbij de verliezen en de winsten op elk afzonderlijk aandeel worden beperkt. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met verliezen van meer dan 10 %, maar ook niet met winsten van meer dan 12 %.
 2. De berekening van de opbrengst is gebaseerd op de evolutie van de BEL 20 tussen het moment van uitgifte en verschillende momenten gedurende tijdens de duur van het product.

Het rendement van gestructureerde producten hangt af van wat men "het onderliggende" noemt. In onze voorbeelden zijn "de onderliggenden" respectievelijk de twintig aandelen en de BEL 20 index.

Wikifin-tip

Check voor je een gestructureerd product koopt of dit product overeenkomt met je risicoprofiel.