Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is je beleggersprofiel?

Voor je gaat beleggen, moet je jezelf als belegger leren kennen. Pas dan kan je weloverwogen keuzes maken.

Doe je een beroep op een bank om je beleggingen te beheren of om je te adviseren, dan moet zij – op basis van de informatie die jij haar bezorgt – bepalen welke beleggerstype je bent en wat je behoeften zijn. Zij moet dus je beleggersprofiel bepalen zodat ze je een geschikt advies kan verstrekken of je beleggingen op passende wijze kan beheren.

Op deze pagina
Een zakenman kijkt naar buiten vanop zijn kantoor

Drie beleggersprofielen

Doorgaans worden drie grote beleggersprofielen onderscheiden.

 1. Profiel met een hoog beschermingsniveau (defensieve beleggingsstrategie)

  Voor wie? Voor personen die risico’s willen of moeten vermijden.

  Voordelen? Grote veiligheid, in beginsel een keuze voor beleggingen met een stabielere waarde of kapitaalbescherming, al hangt dat samen met een lager rendementspotentieel.

  Soorten beleggingen? In hoofdzaak in obligaties en kwaliteitsvolle vastrentende obligatiefondsen. In beginsel geen risicovolle beleggingen. Weinig in aandelen.

 2. Profiel met een evenwicht tussen veiligheid en risico (evenwichtige of neutrale beleggingsstrategie)

  Voor wie? Voor personen die een gemiddeld risiconiveau aankunnen en bereid zijn om de desbetreffende risico’s te nemen.

  Voordelen? Mogelijk een hoger rendement dan bij een defensieve strategie, maar een sterker fluctuerende waarde van de beleggingen en iets meer risico’s op kapitaalverlies.

  Soorten beleggingen? Een evenwichtige mix van enerzijds financiële producten met een laag risico om het belegde kapitaal veilig te stellen zoals kwaliteitsvolle obligaties en fondsen met kapitaalbescherming en anderzijds risicovollere financiële producten die een hoger winstpotentieel bieden zoals beursgenoteerde aandelen.

 3. Profiel met een hoog risico (dynamische beleggingsstrategie)

  Voor wie? Voor personen die een hoger risiconiveau aankunnen en bereid zijn te aanvaarden dat ze een deel van hun vermogen kunnen verliezen.

  Voordelen? Je belegging kan een potentieel hoger rendement opleveren als de financiële markten meezitten.

  Soorten beleggingen? Veelal een combinatie van heel wat aandelen of aandelenfondsen met soms een laag percentage aan meer atypische risicovolle financiële producten.

Wikifin-tip

Of je nu een beroep doet op een bank of niet, je zal steeds informatie ontvangen over de risico’s van de beleggingen die je overweegt. Besteed er de nodige aandacht aan en zorg ervoor dat je de betrokken producten begrijpt vóór je tot een belegging overgaat.

Welke beleggingsstrategie past bij welk beleggersprofiel?

Je beleggersprofiel bepaalt de beleggingsstrategie die de bank moet volgen. Als je zelf belegt, kan je trouwens dezelfde beoordeling uitvoeren.

Daarom moet je eerst de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat zijn je beleggingsdoelstellingen? Waarom wil je beleggen en welke risico’s ben je bereid te nemen? Welk rendement wil je behalen?
 • Wat is je beleggingshorizon? Hoelang denk je je geld opzij te kunnen zetten? Wat zijn je liquiditeitsbehoeften?
 • Wat is je financiële situatie? Wat is je financiële marge en welk verlies zou je eventueel aankunnen? Hoe groot is je financieel vermogen? Heb je schulden? Plan je grote aankopen op korte of middellange termijn? Hoe groot is je financiële buffer voor onvoorziene uitgaven?
 • Hoe staat het met je kennis en ervaring inzake beleggingen? Wat is je beroep? Welke opleiding heb je genoten? Welke transacties in beleggingsproducten heb je de voorbije jaren verricht?

Elke transactie die de bank je adviseert of die ze bij het beheer van je beleggingen uitvoert, moet geschikt zijn in het licht van de antwoorden die je op die vragen hebt gegeven.

Wikifin-tips

 • Beleggen vereist een lange beleggingshorizon. Beleg dus geen geld dat je mogelijk snel nodig hebt.
 • Je bankier of financieel adviseur is wettelijk verplicht te peilen naar je kennis en ervaring, je financiële situatie en je beleggingsdoelstellingen vooraleer je financiële producten te adviseren.
 • Belangrijk: spreid je beleggingen over verschillende producten zodat je ook je risico’s spreidt.

Meer informatie over de verhoogde beleggersbescherming kan je vinden in de FSMA-brochure over de MiFID II-richtlijn.

FSMA-brochure

De rol van je bankier of financieel tussenpersoon om je beleggersprofiel te bepalen.

Je bankier of financieel adviseur is verplicht je correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie te geven over alle beleggingsproducten die hij je aanbiedt. Meer nog: hij mag enkel producten adviseren die afgestemd zijn op jouw persoonlijke situatie.

Wat betekent dit concreet?

Omdat financiële instellingen je enkel beleggingsadviezen mogen geven die voor jou geschikt zijn, moeten zij bepaalde informatie over jou inwinnen. De meeste instellingen gebruiken daarvoor een vragenlijst.

Daarbij vraagt je instelling bij voorbeeld:

 • Wat zijn je beleggingsdoelstellingen? Welke duur/beleggingshorizon stel je voorop? Hoe groot is je risicotolerantie? Wat zijn je verwachtingen inzake rendement?
 • Wat is je financiële draagkracht? Kan je tegen een stootje? Welke inkomsten heb je? Welke roerende en onroerende goederen heb je? Heb je schulden?
 • Hoeveel kennis en ervaring heb je met beleggen en meer concreet met bepaalde categorieën van beleggingsproducten? Je kennis moet geëvalueerd worden door de financiële instellingen. Dit gaat verder dan de kennis die je hebt opgedaan vanuit je beroep of je studies.

Op basis van je antwoorden stelt de bankier of financieel adviseur je beleggersprofiel op. Zijn beleggingsadvies moet rekening houden met je persoonlijke situatie en de informatie die je daartoe hebt gegeven.

Als uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat je erg afkerig bent van financiële risico's, dan moet je bankier of financieel adviseur daar in alle opzichten rekening mee houden. Het is daarom belangrijk dat je waarheidsgetrouw antwoordt op de gestelde vragen.

Let op: Als je spaart of belegt in een verzekeringsproduct zoals een tak 21-spaarverzekering of een tak 23-beleggingsverzekering gelden andere regels. Wie je het product verkoopt, is verplicht je er voldoende informatie over te geven. Hij moet ook vragen naar wat je wenst en nodig hebt. Hij moet daar bovendien rekening mee houden als hij je een advies geeft om een verzekeringsproduct te kopen. Hij moet je ook informeren over zijn statuut. Werkt hij op exclusieve basis samen met één verzekeringsfirma? Of werkt hij voor meerdere verzekeringsfirma's? En is zijn advies in dat laatste geval dan onpartijdig?

Wikifin-tips

 • Bepaal samen met je bankier of financieel adviseur je beleggersprofiel. Dit kan in een gesprek of via het invullen van een vragenlijst.
 • Het is belangrijk dat je begrijpt welke producten in je portefeuille zitten en welke risico’s je ermee loopt.
 • Lees meer over de regels bij verkoop van spaar- en beleggingsproducten.