Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat zijn de verschillende soorten obligaties?

Obligaties zijn op het eerste gezicht eenvoudige beleggingsproducten. Maar dit is niet het geval voor alle obligaties. Er zijn immers belangrijke verschillen tussen de diverse soorten.

Op deze pagina

Gewone en achtergestelde obligaties

Zowel bij gewone als bij achtergestelde obligaties is het principe redelijk simpel. Je kent de eindvervaldag waarop je je geld terugkrijgt. Je weet ook welke jaarlijkse intrest je kan innen.

Bedrijven die obligaties uitgeven, kunnen ook failliet gaan. Gebeurt dat, dan ben je er niet meer zeker van dat je je geld nog volledig recupereert.

Bij een faillissement worden alle bezittingen van de betrokken onderneming verkocht zodat met de opbrengst ervan de schuldeisers zoveel mogelijk terugbetaald kunnen worden. Vaak volstaat dat echter niet om alle schuldeisers terug te betalen. Daarom wordt een bepaalde volgorde in acht genomen. Hoe later je aan de beurt komt, hoe kleiner de kans dat je je geld terugkrijgt en hoe hoger het risico van je belegging dus is.

Heb je een "achtergestelde" obligatie, dan kom je aan het einde van de lijst van de schuldeisers

Achtergestelde obligaties houden meer risico’s in dan gewone obligaties. Voor dat grotere risico ontvang je een hogere intrest.

Nulcouponobligaties

Bij deze obligaties krijg je je vergoeding niet in de vorm van een jaarlijkse coupon. Die is er immers niet.

Je rendement bestaat hier uit het verschil tussen wat je betaalt om de obligatie te kopen en wat je terugkrijgt op de eindvervaldag. Je betaalt vandaag voor een obligatie bijvoorbeeld 700 euro en krijgt er over vijf jaar 1000 euro voor terug. Die 300 euro meer op de eindvervaldag is dan de vergoeding die je op je belegging hebt verdiend.

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties zijn obligaties die je tijdens de looptijd, onder bepaalde voorwaarden, kan omruilen tegen aandelen van de onderneming.

Een converteerbare obligatie is aantrekkelijk omdat je je obligatie met winst kan inruilen tegen aandelen. Daarom krijg je bij deze obligaties een lagere intrest dan bij gewone obligaties. 

Eeuwigdurende obligaties

In tegenstelling tot gewone obligaties hebben eeuwigdurende obligaties geen vaste looptijd en dus ook geen eindvervaldag. Je krijgt dan enkel een jaarlijkse intrest.

Omdat er geen eindvervaldag is, kunnen de koersen van deze obligaties sterker schommelen in functie van de marktrentes dan de koersen van gewone obligaties.

De emittent van een eeuwigdurende obligatie kan na enkele jaren wel beslissen om tot terugbetaling over te gaan.

Wikifin-tips

  • Obligaties bestaan in verschillende varianten. Kijk goed na welke soort je aanschaft en welke gevolgen dat heeft op je rendement en het risico dat je neemt.
  • Achtergestelde obligaties en eeuwigdurende obligaties houden meer risico’s in dan gewone obligaties.