Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat zijn de kosten van een tak 21-spaarverzekering?

Aan een tak 21-spaarverzekering zijn meestal volgende kosten verbonden:

  • 2 % taks op de premies. Hij wordt meteen afgetrokken van je storting met uitzondering van het pensioensparen. Als je een premie van 500 euro stort, wordt er 10 euro belasting aangerekend (2 % van 500 euro) en slechts 490 euro belegd.
  • 30 % roerende voorheffing op de intresten, enkel in geval van een aanvraag tot vervroegde terugbetaling (voor de 8ste verjaardag van het contract).

2 %

Op elke storting in een tak 21-spaarverzekering moeten 2 % taksen worden betaald, met uitzondering van het pensioensparen.

  • Instapkosten. Dit is meestal een percentage van het gestorte bedrag of premie.
  • Inventaristoeslag. Dit zijn kosten ter dekking van de zekerheid en de kosten van het beheer van het verzekeringscontract.
  • Conjuncturele schadevergoeding. In sommige gevallen betaal je een schadevergoeding bij een vervroegde terugbetaling. Dit is meestal een percentage van het teruggevraagde bedrag. De kosten zijn lager als de resterende looptijd korter is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de intrestvoeten op de markt op dat ogenblik hoger liggen dan de intrestvoet van je levensverzekering.

Wikifin-tips

  • De karakteristieken van de tak 21-spaarverzekeringen kunnen erg verschillen. Het is vaak de moeite om te vergelijken en de concurrentie te laten spelen. Hou rekening met wat je effectief overhoudt na aftrek van alle kosten en belastingen.
  • Lees aandachtig het verzekeringscontract vóór je het tekent. Als je iets niet begrijpt, vraag dan je verzekeraar om uitleg.