Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat zijn de kosten van een tak 23-levensverzekering?

Op deze pagina

Als je belegt in een tak 23-levensverzekering moet je verschillende kosten en taksen betalen. Ze beïnvloeden je opbrengst. Het is daarom erg belangrijk de kosten goed te kennen vooraleer in deze producten te beleggen.

Premiebelasting

Telkens als je geld stort in je tak 23-levensverzekering, moet je daarop een premiebelasting van 2 % betalen. Je verzekeraar stort dat bedrag onmiddellijk door aan de overheid.

Weetje

Premie – 2 % belasting = nettopremie

Instapkosten

De instapkosten zijn een vergoeding voor de verzekeraar. Ze worden uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. Ze worden rechtstreeks afgehouden van het gestorte bedrag.

Uitstapkosten of afkoopvergoeding

Deze kosten moet je betalen op de bedragen die je tijdens de looptijd van het contract opvraagt. Het gaat om een percentage van het opgevraagde bedrag. Soms zijn ze in het begin van de looptijd van het contract hoger dan op het einde. Hou hier rekening mee vooraleer je je geld voor langere tijd vastzet.

Beheerskosten

Deze kosten worden jaarlijks aangerekend. Ze hebben dus ook een invloed op het rendement van je belegging. Deze kosten dienen om de beheerder van het fonds te vergoeden.

Weetje

Een tak 23-levensverzekering kan eveneens worden beschouwd als een pensioenspaarproduct of als langetermijnsparen en dus fiscale voordelen opleveren. Informeer hiernaar!

Wikifin-tips

  • Besef dat de kosten je opbrengst sterk kunnen verlagen.
  • De kosten kunnen erg verschillen. Het is aangewezen om deze kosten goed te vergelijken tussen de verschillende verzekeraars.