Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Duurzame beleggingsstrategieën

De strategie die beleggingsproducten volgen om een bepaald rendement na te streven, wordt beschreven in het prospectus dat de belegger bij inschrijving ontvangt. Bij duurzame financiële producten zal die beleggingsstrategie ook de manier beschrijven waarop het product de duurzaamheidsdoelstellingen wil bereiken. We zetten even de meest gangbare strategieën op een rijtje.

Negatieve benadering

Deze producten sluiten bepaalde beleggingen uit: ze beleggen bijvoorbeeld niet in wapenfabrikanten, gokbedrijven of tabaksfabrikanten. Andere producten lichten de bedrijven waarin ze beleggen door op basis van internationaal erkende normen, zoals de tien principes van de Verenigde Naties op het vlak van mensen- en arbeidsrechten, leefmilieu en anti-corruptie.

Positieve benadering

Het grootste segment van deze categorie wordt gevormd door producten die gebaseerd zijn op ESG-factoren, een reeks beschouwingen op het vlak van ecologie, sociale criteria en behoorlijk bestuur. Een gelijkaardige benadering is de “best-in-class”-benadering, waarbij in elke sector – dus ook bijvoorbeeld die van de fossiele brandstoffen – enkel geïnvesteerd wordt in de bedrijven die het beste  presteren of die een bepaald minimumniveau behalen volgens diezelfde ESG criteria.

Specifieke focus

Deze beleggingsstrategie kan in twee worden verdeeld: een specifieke focus op een thema of het behalen van impact.

Op basis van een themafocus kunnen beleggingsproducten beleggen volgens een bepaald thema, bijvoorbeeld in ondernemingen die werken om klimaatverandering tegen te gaan, voor duurzame landbouw, enz.
Een impactfocus verwijst naar producten die specifieke maatschappelijke of klimaatgerelateerde problemen trachten op te lossen door geld ter beschikking te stellen voor concrete projecten. Sociale ontwikkelingsfondsen zijn een voorbeeld van impactbeleggen.

Actief aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap vormt een laatste en specifieke categorie van duurzame beleggingsstrategieën. Deze fondsen maken gebruik van het recht van elke aandeelhouder om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en er kritische vragen te stellen aan de directie van de ondernemingen over hun klimaatbeleid, milieu-impact of sociaal beleid of om het beleid van de onderneming concreet bij te sturen.

 Hou wel in gedachten dat de meeste producten twee of meer strategieën combineren. Zo kan een beleggingsfonds bepaalde sectoren mijden, ondernemingen uitsluiten die bepaalde internationale normen niet respecteren en een beleggingsbeleid voeren dat gebaseerd is op ESG-criteria. Verder kan de diepgang per strategie verschillen. Zo kan een beleggingsfonds de volledige olie- en gasindustrie uitsluiten terwijl een ander enkel de meest intense wijze van olie-ontginning uitsluit. Het is aangeraden om begeleidende documenten te analyseren.

Op deze pagina