Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een duurzaam financieel product?

Een papa werkt met zijn kinderen in de moestuin

Met alle problemen waar de wereld nu voor staat - zoals de klimaatopwarming, de schade aan het milieu en de maatschappelijke uitdagingen - stel je je misschien de vraag waarvoor het geld dat je investeert, wordt aangewend. Wellicht wil je ook dat je aandacht voor milieu-, sociale of ethische aspecten wordt weerspiegeld in je beleggingsbeslissingen, zodat jouw geld niet wordt gebruikt voor de productie van wapens, alcohol en tabak of om bepaalde activiteiten te financieren die opwarming van de aarde veroorzaken.

Ligt de oplossing hiervoor in een duurzaam financieel product?

Kenmerkend voor een duurzaam financieel product is dat het rekening houdt met meer dan louter financiële overwegingen. De selectie van de activa, m.a.w. de keuze van de bedrijven waarin je geld zal worden geïnvesteerd, gebeurt aan de hand van duurzame criteria waarmee de impact op het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur worden beoordeeld.

Sinds enkele jaren komen er in België steeds meer financiële producten met een duurzaam doel op de markt. Toch is er geen definitie van wat een duurzame belegging nu precies is. Die juridische leemte zal de komende jaren worden opgevuld door de inwerkingtreding van een aantal op Europees niveau geharmoniseerde criteria waarmee duurzame producten als dusdanig kunnen worden aangemerkt.

Op dit ogenblik zijn er bijna evenveel methodes om activa te selecteren als er duurzame producten zijn. Dus hoe vind je de belegging die perfect bij jou past?