Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Waarin beleg je?

Twee gouden regels als je belegt:

  1. Beleg conform je principes.
  2. Beleg in producten die je begrijpt.

Beleg conform je principes

Via aandelen en obligaties kan je beleggen in ondernemingen. Die produceren echte goederen of diensten. Je kan dus nagaan of die aansluiten bij je waarden. Ben je bijvoorbeeld bereid te investeren in een onderneming die wapens of chemische producten voor militaire doeleinden produceert?

Weetje

Ook bij beleggen spelen ethische normen en waarden een rol.

Als ethische, sociale en leefmilieuaspecten belangrijk zijn bij je beleggingsbeslissingen, neem dan de tijd om de voorgestelde producten te analyseren of om dit te benadrukken tijdens het beleggingsgesprek met je adviseur. Er zijn bijna evenveel methodes om activa te selecteren als duurzame producten zelf. Meer informatie daarover is vinden op onze pagina over duurzame financiële producten.

Beleg in producten die je begrijpt

Als je aandelen aangeboden krijgt van een vennootschap waarvan je niet begrijpt wat dat produceert of als je het financieel product zelf niet begrijpt, blijf je beter afzijdig.