Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Waarin beleggen?

Twee gouden regels als je belegt:

  1. Beleg volgens je principes.
  2. Beleg in producten die je begrijpt.

Beleg volgens je principes

Via aandelen en obligaties kan je beleggen in ondernemingen. Die produceren goederen of diensten. Je kan dus nagaan of die aansluiten bij je waarden. Ben je bijvoorbeeld bereid te investeren in een onderneming die wapens of chemische producten voor militaire doeleinden produceert? Behoor je tot de doelgroep van het product?

Weetje

Ook bij beleggen spelen ethische normen en waarden een rol.

Als ethische, sociale en leefmilieuaspecten belangrijk zijn bij je beleggingsbeslissingen, neem dan de tijd om de voorgestelde producten te analyseren of om dit te benadrukken tijdens het beleggingsgesprek met je adviseur. Er zijn bijna evenveel methodes om beleggingsproducten te selecteren als duurzame producten zelf. Meer informatie daarover is vinden op onze pagina over duurzame financiële producten.

Opgelet!

Sinds 2 augustus 2022 moet je adviseur je de vraag stellen of je bij je beleggingen rekening wil houden met een mogelijke negatieve impact ervan op mens, milieu of maatschappij en of je bepaalde duurzame beleggingen wil opnemen in je portefeuille. Dat noemen we de “duurzaamheidsvoorkeuren”. Die verplichting geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten.

Beleg in producten die je begrijpt

Als je aandelen of obligaties aangeboden krijgt van een vennootschap waarvan je niet begrijpt wat die produceert of als je het financieel product zelf niet begrijpt, is het beter hierin niet te beleggen.