Welke waarborgen worden wel eens bij een consumentenkrediet gevraagd?

U krijgt niet altijd zomaar een consumentenkrediet. Vooraleer een kredietgever u geld leent of een kredietlijn toestaat, is hij verplicht om uw kredietwaardigheid te controleren. Hij zal nagaan of u uw schulden zal kunnen afbetalen. Pas dan kan hij een krediet aanbieden.
Soms vraagt de kredietgever een extra zekerheid in de vorm van een waarborg. Die garanties of waarborgen helpen de kredietgever wanneer u uw lening niet meer kan betalen.

We overlopen de meest gevraagde waarborgen.

 • Loonoverdracht: als u een lening wenst, kan uw kredietgever vragen om een  'loonoverdrachtsakte' te tekenen. Daarmee geeft u uw kredietgever de mogelijkheid om een deel van uw loon te laten inhouden wanneer u de lening niet meer zou terugbetalen. De wet voorziet wel dat u altijd nog voldoende loon zal ontvangen om in uw levensonderhoud en dat van uw gezin te kunnen voorzien.
  Hetzelfde kan eventueel gebeuren met uw werkloosheidsuitkering of pensioen.
 • Borgtocht: soms vraagt de kredietgever dat iemand zich voor uw lening 'borg' stelt: dat kan een familielid of een vriend zijn. Als u uw lening niet zoals afgesproken terugbetaalt, kan de kredietgever eisen dat die persoon in uw plaats de lening verder afbetaalt.

  Wie voor u borg staat, ondertekent een afzonderlijk contract met de kredietgever (een borgtochtovereenkomst). Daarin staan alle details die betrekking hebben op de borg. Wat er zeker in moet staan is het bedrag waarvoor borg wordt gestaan. Dat is niet altijd evenveel als het totale geleende bedrag. De persoon die voor u borg staat, ontvangt ook een exemplaar van het kredietcontract.

  Borg staan is een grote verantwoordelijkheid. Als  iemand aan u vraagt om voor hem/haar borg te staan, weeg dan goed af of u echt bereid bent om in het slechtste geval de schulden van die persoon af te betalen. Maar denk evengoed twee keer na voor u aan iemand de vraag stelt om borg te staan voor u. Die andere persoon durft u misschien niet af te wijzen. Zo kunnen jarenlange goede relaties stuklopen.

  Meer informatie over borgtocht en zekerheden vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie
   

 • Onderpand of zekerheid: Als u een lening afsluit om bv. een nieuwe auto te kopen, kan de kredietgever 'een zekerheid' of onderpand van u vragen. Dat onderpand kan het goed zelf zijn waarvoor u hebt geleend, zoals uw auto, maar ook een ander bezit van u. Als u stopt met de normale afbetaling van de lening, kan de kredietgever, onder bepaalde omstandigheden, uw onderpand opvragen. Door bv. uw auto te verkopen, kan de kredietgever dan een stuk van het geleend bedrag recupereren. De kredietgever kan nooit méér recupereren dan de schuld die u nog bij hem had openstaan en hij moet de wettelijke procedures hiervoor volgen. 

De Wikifintips

 • Overleg goed de risico’s die de verschillende waarborgen inhouden.
 • Als een familielid of een kennis zich borg stelt voor uw lening, informeer hem dan op een correcte en volledige manier over uw financiële situatie.
 • Kan u uw lening met een onderpand niet meer terugbetalen? De kredietgever moet dan enkele regels respecteren vooraleer hij aanspraak kan maken op het goed.