Welke waarborgen worden wel eens bij een consumentenkrediet gevraagd?

Je krijgt niet altijd zomaar een consumentenkrediet. Vooraleer een kredietgever je geld leent of een kredietlijn toestaat, is hij verplicht om jouw kredietwaardigheid te controleren. Hij zal nagaan of je jouw schulden zal kunnen afbetalen. Pas dan kan hij een krediet aanbieden.
Soms vraagt de kredietgever een extra zekerheid in de vorm van een waarborg. Die waarborgen helpen de kredietgever wanneer je jouw lening niet meer kan betalen.

We overlopen de meest gevraagde waarborgen.

 • Loonoverdracht: als je een lening wenst, kan jouw kredietgever vragen om een  'loonoverdrachtsakte' te tekenen. Daarmee geef je jouw kredietgever de mogelijkheid om een deel van jouw loon te laten inhouden wanneer je de lening niet meer zou terugbetalen. De wet voorziet wel dat je altijd nog voldoende loon zal ontvangen om in jouw levensonderhoud en dat van jouw gezin te kunnen voorzien.
  Hetzelfde kan eventueel gebeuren met jouw werkloosheidsuitkering of pensioen.
 • Borgtocht: soms vraagt de kredietgever dat iemand zich voor jouw lening 'borg' stelt: dat kan een familielid of een vriend zijn. Als je jouw lening niet zoals afgesproken terugbetaalt, kan de kredietgever eisen dat die persoon in jouw plaats de lening verder afbetaalt.

  Wie voor jou borg staat, ondertekent een afzonderlijk contract met de kredietgever (een borgtochtovereenkomst). Daarin staan alle details die betrekking hebben op de borg. Wat er zeker in moet staan is het bedrag waarvoor borg wordt gestaan. Dat is niet altijd evenveel als het totale geleende bedrag. De persoon die voor jou borg staat, ontvangt ook een exemplaar van het kredietcontract.

  Borg staan is een grote verantwoordelijkheid. Als iemand aan jou vraagt om voor hem/haar borg te staan, weeg dan goed af of je echt bereid bent om in het slechtste geval de schulden van die persoon af te betalen. Maar denk evengoed twee keer na voor je aan iemand de vraag stelt om borg te staan voor jou. Die andere persoon durft je misschien niet af te wijzen. Zo kunnen jarenlange goede relaties stuklopen.

  Meer informatie over borgtocht en zekerheden vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie
   
 • Onderpand of zekerheid: Als je een lening afsluit om bv. een nieuwe auto te kopen, kan de kredietgever 'een zekerheid' of onderpand van jou vragen. Dat onderpand kan het goed zelf zijn waarvoor je hebt geleend, zoals jouw auto, maar ook een ander bezit van jou. Als je stopt met de normale afbetaling van de lening, kan de kredietgever, onder bepaalde omstandigheden, jouw onderpand opvragen. Door bv. jouw auto te verkopen, kan de kredietgever dan een stuk van het geleend bedrag recupereren. De kredietgever kan nooit méér recupereren dan de schuld die je nog bij hem had openstaan en hij moet de wettelijke procedures hiervoor volgen. 

De Wikifin-tips

 • Overleg goed de risico’s die de verschillende waarborgen inhouden.
 • Als een familielid of een kennis zich borg stelt voor jouw lening, informeer hem dan op een correcte en volledige manier over jouw financiële situatie.
 • Kan je jouw lening met een onderpand niet meer terugbetalen? De kredietgever moet dan enkele regels respecteren vooraleer hij aanspraak kan maken op het goed.