Op welke termijn terugbetalen?

De terugbetalingstermijn voor uw hypothecair krediet heeft rechtstreeks invloed op het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen en op hoeveel uw lening in totaal zal kosten. Ons advies: stem de looptijd van uw lening af op uw huidige financiële situatie, maar probeer rekening te houden met wat de toekomst kan brengen. 

Financiële instellingen bieden verschillende contracttypes aan. Die kunnen lopen over 10 tot 30 jaar. Hoe langer de looptijd van uw hypothecair krediet, hoe lager het bedrag dat u maandelijks moet aflossen. Toch mag u volgende elementen niet uit het oog verliezen:

  • de te betalen intresten: als u uw hypothecair krediet over een langere termijn spreidt, zal u meer intresten moeten betalen. De intresten worden (tegen een bepaalde rentevoet) immers berekend op de som die nog moet worden terugbetaald, anders gezegd op het nog verschuldigde saldo;
  • de schuldsaldoverzekering: het principe is hetzelfde. Hoe langer de terugbetalingstermijn, hoe meer de schuldsaldoverzekering zal kosten. 

In de praktijk

U wil 100.000 euro lenen voor de aankoop van een appartement. U kiest voor constante maandelijkse terugbetalingen tegen een vaste rentevoet van 5% op jaarbasis. Onderstaande tabel toont het totaal terug te betalen bedrag voor verschillende looptijden van uw hypothecair krediet. Bij die bedragen moet u nog de premie voor de schuldsaldoverzekering tellen.

 

Duur
Maandelijkse afbetalingen
Totale kost op termijn
Intresten
(al vervat in de totale kost op termijn)
10 jaar
1.060,66 euro
127.279,20 euro
27.278,64 euro
20 jaar
659,96 euro
158.390,40 euro
58.389,43 euro
30 jaar
536,82 euro
193.255,20 euro
93.255,87 euro