Op welke termijn terugbetalen?

De terugbetalingstermijn voor jouw hypothecair krediet heeft rechtstreeks invloed op het bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen en op hoeveel jouw lening in totaal zal kosten. Ons advies: stem de looptijd van jouw lening af op jouw huidige financiële situatie, maar probeer rekening te houden met wat de toekomst kan brengen. 

Financiële instellingen bieden verschillende contracttypes aan. Die kunnen lopen over 10 tot 30 jaar. Hoe langer de looptijd van jouw hypothecair krediet, hoe lager het bedrag dat je maandelijks moet aflossen. Toch mag je volgende elementen niet uit het oog verliezen:

  • de te betalen intresten: als je jouw hypothecair krediet over een langere termijn spreidt, zal je meer intresten moeten betalen. De intresten worden (tegen een bepaalde rentevoet) immers berekend op de som die nog moet worden terugbetaald, anders gezegd op het nog verschuldigde saldo;
  • de schuldsaldoverzekering: het principe is hetzelfde. Hoe langer de terugbetalingstermijn, hoe meer de schuldsaldoverzekering zal kosten. 

In de praktijk

Je wil 100.000 euro lenen voor de aankoop van een appartement. Je kiest voor constante maandelijkse terugbetalingen tegen een vaste rentevoet van 5 % op jaarbasis. Onderstaande tabel toont het totaal terug te betalen bedrag voor verschillende looptijden van jouw hypothecair krediet. Bij die bedragen moet je nog de premie voor de schuldsaldoverzekering tellen.

 

Duur
Maandelijkse afbetalingen
Totale kost op termijn
Intresten
(al vervat in de totale kost op termijn)
10 jaar
1.060,66 euro
127.279,20 euro
27.278,64 euro
20 jaar
659,96 euro
158.390,40 euro
58.389,43 euro
30 jaar
536,82 euro
193.255,20 euro
93.255,87 euro