Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat is de schuldsaldoverzekering?

Op deze pagina

Het principe van een schuldsaldoverzekering

Heb je een schuldsaldoverzekering, dan betaalt een verzekeringsmaatschappij het uitstaande saldo van je lening terug als je voor het einde van het krediet sterft. Ze wordt dan ook soms een kredietsaldoverzekering genoemd.

Het is dus een tijdelijke overlijdensverzekering. Ze wordt meestal afgesloten wanneer je grote bedragen leent, zoals bij een hypothecair krediet. Het is een tijdelijke verzekering die loopt zolang je lening loopt. Ze zorgt ervoor dat je gezin financieel beschermd is en in het eigen huis kan blijven wonen.

Weetje

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is geen wettelijke verplichting. Maar in de praktijk staan de meeste kredietgevers je enkel een grote lening toe als je ook een schuldsaldoverzekering voor die lening afsluit.

Betaling van premies

De premie voor jouw schuldsaldoverzekering kan je:

  • Ofwel in één keer betalen vóór de aanvang van de lening.
  • Ofwel in kleine schijfjes betalen, gespreid over meerdere jaren. Indien je kiest voor een gespreide betaling, heb je meestal de premie volledig betaald na 2/3 van de looptijd van de lening. Zo betaal je dan gedurende 10 jaar een premie voor een lening met een looptijd van 15 jaar.

Wanneer je nog leeft op de eindvervaldag van je lening stopt de verzekering. Je krijgt ook niets terug. De betaalde premies zijn de prijs die de verzekeraar aanrekende voor het risico dat hij liep om je lening te moeten afbetalen als je zou sterven.

Wat kost een schuldsaldoverzekering?

De hoogte van je premie hangt af van een aantal factoren:

  • Hoeveel je leent
  • Hoe lang je erover doet om je lening terug te betalen
  • Je leeftijd als je de lening afsluit
  • Je gezondheidstoestand
  • ...

De verzekeraar vraagt je sowieso om een medische fiche in te vullen. In sommige gevallen vraagt de verzekeraar je zelfs om een medisch onderzoek te ondergaan.

Als je de premie van je schuldsaldoverzekering te hoog vindt

Hoe hoger de verzekeraar het risico inschat dat je gedurende de looptijd van je schuldsaldoverzekering overlijdt, hoe hoger je premie zal zijn. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld het beroep dat je uitoefent, je leeftijd of je gezondheid. Maar dat wil niet zeggen dat je bij gezondheidsproblemen zomaar een hogere premie of een weigering tot verzekering moet aanvaarden.

Om te beginnen moet je verzekeraar de totale premie opsplitsen tussen de basispremie en een extra premie voor een verhoogd overlijdensrisico wegens je gezondheidstoestand. Weigert de verzekeraar je een schuldsaldoverzekering of rekent hij je een bijkomende premie aan, dan moet hij je zeggen waarom. Hij moet je ook de mogelijkheid geven om contact op te nemen met de arts van de verzekeraar zodat je weet op welke medische gronden de verzekeraar je uitsluit of een bijkomende premie aanrekent.

Chronisch ziek of zware aandoening achter de rug?

Het is niet omdat je aan een chronische ziekte lijdt of een zware aandoening zoals kanker hebt gehad, dat je voorgoed van een schuldsaldoverzekering in het kader van een hypothecaire lening wordt uitgesloten.

Het recht om vergeten te worden bepaalt immers dat de verzekeraar bij de berekening van de premie van de schuldsaldoverzekering na een bepaalde periode - vaak tien jaar, soms minder - geen rekening meer mag houden met het feit dat je een ernstige ziekte hebt gehad. Ook voor bepaalde chronische patiënten geldt dat recht om vergeten te worden.

Wikifin-tips

  • De kredietgever kan je niet verplichten om een schuldsaldoverzekering via hem af te sluiten. Je bent altijd vrij om zelf je verzekeraar te kiezen. De kredietgever kan je wel betere kredietvoorwaarden geven als je je schuldsaldoverzekering toch bij hem afsluit. Bereken goed de voor- en nadelen.
  • Om een schuldsaldoverzekering te krijgen, moet je vaak een medische fiche invullen. Doe dat altijd eerlijk. Indien je zou liegen op deze fiche en er overkomt je iets, dan kan de verzekeraar weigeren de lening af te betalen of slechts een beperkt bedrag uitbetalen.

Weetje

Voor een afsluiten van een levensverzekering moet je soms een medisch onderzoek ondergaan.

FAQ

  • Een van de meest voorkomende aanvullende verzekering is die tegen het invaliditeitsrisico. Er bestaan verschillende soorten. Een van de meest voorkomende is de aanvullende verzekering tegen invaliditeit. Wanneer je invalide wordt, betaalt de verzekeraar de premies van je levensverzekering verder. Je hoeft dan zelf niets meer te betalen. In sommige gevallen betaalt de verzekeraar je dan weer een invaliditeitsrente uit gedurende de periode dat je invalide bent of een invaliditeitskapitaal als je invalide blijft.