Hoe jouw hypothecair krediet laten herzien?

Wil je de financiële last van jouw hypothecair krediet verlichten? Ben je meer gaan verdienen en wil je jouw lening liever sneller terugbetalen?

Sommige hypothecaire contracten laten toe dat je bij de herziening van jouw rentevoet met jouw bank onderhandelt over bepaalde elementen (bv. de tijdstippen waarop jouw rentevoet kan worden herzien).

Is jouw hypothecair contract niet zo flexibel? Dan heb je twee mogelijkheden.

Een herziening van jouw contract vragen

Dat is mogelijk als jouw kredietverstrekker akkoord gaat.

Aan die herziening zijn wel kosten verbonden. Zo moet de kredietverstrekker jouw dossier opnieuw onderzoeken en een nieuwe offerte opmaken. Wijzigingen in jouw oorspronkelijk contract kunnen dus tot nieuwe dossierkosten leiden.

Het oorspronkelijke krediet afkopen om op een interessantere formule over te stappen

Sloot je 5 jaar geleden een hypothecair krediet af met een vaste rentevoet van 5 %, dan kan het interessanter zijn om een nieuwe lening af te sluiten tegen een huidige rentevoet van 3,5 %. Koop jouw vorige krediet echter niet af, zonder jouw contract aandachtig na te lezen en indien nodig te informeren bij jouw kredietverstrekker! Hij zal je vertellen welke kosten verbonden zijn aan het afkopen van jouw lening (wederbeleggingsvergoeding, doorhaling van de hypotheek). Die kosten zijn afhankelijk van het bedrag dat je al terugbetaalde en van het type lening dat je afsloot. Vergeet ook niet dat een nieuwe hypothecaire lening ook weer dossierkosten, hypotheekkosten en eventuele expertisekosten met zich meebrengt.

De Wikifin-tips

  • Ongeacht of je koos voor een vaste of variabele rentevoet: blijf de evoluties van de intrestvoeten op de markt aandachtig volgen. En overweeg eventueel om jouw contract te laten herzien.
  • Wil je jouw hypothecaire lening terugbetalen vóór ze afloopt, om op een interessantere formule over te stappen? Informeer duidelijk naar de kosten en risico’s.