Hoe uw hypothecair krediet laten herzien?

Wil u de financiële last van uw hypothecair krediet verlichten? Bent u meer gaan verdienen en wil u uw lening liever sneller terugbetalen?

Sommige hypothecaire contracten laten toe dat u bij de herziening van uw rentevoet met uw bank onderhandelt over bepaalde elementen (bv. de tijdstippen waarop uw rentevoet kan worden herzien).

Is uw hypothecair contract niet zo flexibel? Dan heeft u twee mogelijkheden.

Vraag een aanpassing van uw contract

Dat is mogelijk als uw kredietverstrekker akkoord gaat.

Aan die aanpassing zijn wel kosten verbonden. Zo moet de kredietverstrekker uw dossier opnieuw onderzoeken en een nieuwe offerte opmaken. Wijzigingen in uw oorspronkelijk contract kunnen dus tot nieuwe dossierkosten leiden.

Het oorspronkelijke krediet afkopen om op een interessantere formule over te stappen

Sloot u 5 jaar geleden een hypothecair krediet af met een vaste rentevoet van 5%, dan kan het interessanter zijn om een nieuwe lening af te sluiten tegen een huidige rentevoet van 3,5%. Koop uw vorige krediet echter niet af, zonder uw contract aandachtig na te lezen en indien nodig te informeren bij uw kredietverstrekker! Hij zal u vertellen welke kosten verbonden zijn aan het afkopen van uw lening (wederbeleggingsvergoeding, doorhaling van de hypotheek). Die kosten zijn afhankelijk van het bedrag dat u al terugbetaalde en van het type lening dat u afsloot. Vergeet ook niet dat een nieuwe hypothecaire lening ook weer dossierkosten, hypotheekkosten en eventuele expertisekosten met zich meebrengt.

De Wikifintips

  • Ongeacht of u koos voor een vaste of variabele rentevoet: blijf de evoluties van de intrestvoeten op de markt aandachtig volgen. En overweeg eventueel om uw contract te laten aanpassen.
  • Wil u uw hypothecaire lening terugbetalen vóór ze afloopt, om op een interessantere formule over te stappen? Informeer duidelijk naar de kosten en risico’s.