Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Wat zijn de voorwaarden om een hypothecair krediet af te sluiten?

Op deze pagina

Ben je ouder dan 18 jaar en wil je een huis, appartement of grond kopen of een renovatieproject starten, dan kan je een simulatie voor een hypothecair krediet aanvragen.

De kredietverstrekker onderzoekt je financiële situatie

Wanneer je met een kredietverstrekker (bv. je bank) contact opneemt, zal die je financiële situatie onderzoeken en nagaan of je je hypothecaire lening kan terugbetalen. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met drie elementen:

  • Je inkomen
  • Je persoonlijke situatie, om een idee te hebben van je uitgaven
  • Je schulden

Het onderzoek van je solvabiliteit is wettelijk verplicht. Zo beperkt de kredietgever of tussenpersoon onrechtstreeks de risico’s die ze neemt door je geld te lenen. Ook jij hebt er alle belang bij. Je vermijdt terugbetalingen te moeten doen die je niet aankan. Deze solvabiliteitsanalyse kan beschouwd worden als een test van je mogelijkheden om het contract na te leven zonder in gebreke te blijven.

Als de solvabiliteitsanalyse leidt tot de conclusie dat je niet in staat zal zijn om de lasten van het gevraagde krediet te dragen, moet de kredietgever je het krediet weigeren. Dat is eveneens het geval bij redelijke twijfel over je mogelijkheid om terug te betalen.

De wet verplicht de kredietverstrekker trouwens de consument te verwittigen dat hij een krediet niet kan toestaan als die niet de informatie verschaft die nodig is om zijn terugbetalingsmogelijkheden te kunnen inschatten.

Weetje

Met de IMMOsimulator van Wikifin kan je gemakkelijk en gratis kredietsimulaties maken!

IMMOsimulator

Gebruik de gestandaardiseerde infofiches - European Standardised Information Sheet (ESIS-document) – die de kredietverstrekkers verplicht zijn om je te geven om de kredieten van verschillende aanbieders te vergelijken. Zo maak je de beste keuze. Het ESIS-document wordt enkel verstrekt voor hypothecaire kredieten met onroerende bestemming. Voor hypothecaire kredieten met roerende bestemming wordt het SECCI-formulier meegegeven.

Kan je met verschillende personen een kredietovereenkomst ondertekenen?

Wil je samen met je partner, een vriend of een familielid een lening afsluiten? Dan wordt het contract voor een hypothecair krediet door meerdere mensen ondertekend. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Bij betalingsproblemen kan de bankier van iedere medelener de terugbetaling vragen, zelfs voor het volledige saldo dat nog terugbetaald moet worden. De kredietverstrekker moet van elke kredietnemer de kredietwaardigheid nagaan.

Voorbeeld: Je sluit samen met een vriend een hypothecair krediet af voor de aankoop van een vakantiewoning in Zuid-Frankrijk

Na financiële problemen betaalt die vriend zijn deel van de lening niet terug. Je moet dan voor hem bijbetalen.

Waarborgen

Als je een behoorlijk bedrag leent, vraagt de bank doorgaans waarborgen. Naast een hypotheek op je woning gaat het meestal om een woonverzekering (ook brandverzekering genoemd) en een schuldsaldoverzekeringDe bank is ook verplicht om de waarde van de woning te schatten alvorens een krediet toe te kennen. Het bedrag dat je kan ontlenen wordt bepaald op basis van die schatting.

Wikifin-tip

Sluit je met verschillende mensen een lening af? Informeer naar de financiële situatie van de personen waarmee je in zee gaat.