Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Welk type hypothecair krediet kiezen?

Op deze pagina

Er zijn verschillende soorten krediet:

 • Hypothecair krediet met kapitaalaflossing
 • Overbruggingskrediet en andere hypothecaire kredieten met vaste termijn
 • Een combinatie van verschillende types
 • Hypothecair krediet met kapitaalopbouw

Hypothecair krediet met kapitaalaflossing (terugbetaling)

De meest gebruikte formule is die waarbij je iedere maand hetzelfde bedrag terugbetaalt (vaste maandbedragen): in dat bedrag zit een deel terugbetaling van het geleend kapitaal plus de intresten op het resterende bedrag. In het begin betaal je veel intresten en weinig kapitaal terug. Na elke terugbetaling vermindert het nog uitstaande saldo en moet je dus minder intresten betalen. Daardoor is er meer ruimte om kapitaal af te lossen.

Voorbeeld: Je leent 100 000 euro op 20 jaar (240 maanden) tegen een vaste rentevoet van 2 % per jaar

Zolang je lening loopt, betaal je dan maandelijks 505,03 euro. Elke betaling omvat een stukje kapitaal en intresten. In maand 1 gaat het om 339,87 euro aan kapitaal en 165,16 euro aan intresten. In maand 240 betaal je al 504,19 euro aan kapitaal terug en nog maar 0,83 euro aan intresten.

Naast een lening met vaste aflossingen per maand, kan je ook kiezen voor een lening met vaste kapitaalaflossingen. Hierbij betaal je maandelijks een vast bedrag aan kapitaal af, plus de intresten op het nog verschuldigde bedrag. Daardoor zakt de totale afbetaling iedere maand een beetje. Deze formule wordt dan ook "degressief" genoemd. Je betaalt in totaal minder intresten, maar de aflossingen zijn hoger in het begin van je krediet.

Overbruggingskrediet

Het is mogelijk dat je een nieuwe woning wil bouwen of kopen, terwijl je oude huis nog niet is verkocht. In dergelijke situaties kan het overbruggingskrediet een oplossing zijn. Het loopt slechts tot je het geld van de verkoop van je oude woning ontvangt. Daarmee los je de lening dan in eenmaal af.

Zolang het krediet loopt, ben je in deze formule niet verplicht kapitaal terug te betalen. Het kapitaal moet pas volledig worden terugbetaald op de dag dat jouw lening afloopt. Zolang het krediet loopt, betaal je intresten op het volledige bedrag, omdat er ondertussen geen kapitaal terugbetaald wordt.

Weetje

Bij een overbruggingskrediet moet je tussentijds alleen intresten betalen.

Een combinatie van verschillende types kredieten

Sommige financiële instellingen bieden interessante combinaties van hypothecaire kredieten aan. Wees zeker dat je de gevolgen ervan goed begrijpt.

Voorbeeld

Erop rekenend dat je aan het begin van je carrière staat en dat je salaris in principe verder zal stijgen, wordt er een combinatie van een krediet met (lange) vaste termijn op twintig jaar met een klassieke hypothecaire lening voorgesteld.

 • Het gedeelte van het "klassiek hypothecair krediet" los je op de klassieke manier af, volgens de terugbetalingswijze die in het contract is bepaald.
 • Op het gedeelte "krediet met vaste termijn" moet je tijdens de looptijd dan weer enkel de intresten betalen en los je het kapitaal in één keer af op de einddatum.

Met deze kredietformule kan je hogere bedragen lenen. Voorzichtigheid blijft wel geboden. Je moet voldoende kunnen sparen om de lening met vaste termijn op de eindvervaldag ineens terug te betalen.

Hypothecair krediet met kapitaalopbouw

Je kan ook een hypothecair krediet afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Het hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een krediet waarvoor je maandelijks een premie (een bedrag) stort, zodat je het ontleende kapitaal terug opbouwt tegen de dag dat het contract afloopt. Met dat opnieuw opgebouwde kapitaal betaal je met andere woorden de kredietverstrekker op de eindvervaldag van de lening het ontleende bedrag terug.

Ondertussen betaal je op het ontleende bedrag intresten zolang de lening loopt.

Weetje

Wees voorzichtig met die risicovolle kredietformules. De FSMA en de FOD Economie waarschuwen voor deze kredietformules.

Een krediet met kapitaalopbouw verloopt bijvoorbeeld via het afsluiten van een levensverzekering van het type tak 21 of tak 23 of via het pensioenkapitaal van je groepsverzekering van je werkgever indien het reglement van je groepsverzekering dit toelaat.

Het verschil tussen een lening via een tak 21-spaarverzekering en een tak 23-beleggingsverzekering heeft vooral te maken met de risico’s die je al dan niet bereid bent te nemen.

In tak 21 wordt de intrest op de premies die je stort van bij de start gegarandeerd. Betaal je die premies regelmatig, dan heb je tegen de eindvervaldag in principe voldoende gespaard om de lening terug te betalen.

In tak 23 wordt het bedrag van het kapitaal op termijn gekoppeld aan het rendement van een beleggingsfonds. Dat fonds is bijvoorbeeld opgebouwd uit obligaties en aandelen die sterk in waarde kunnen schommelen. En dus kan ook de waarde van het investeringsfonds sterk variëren. Soms stijgt die, op andere momenten daalt ze. Je bent er dus niet zeker van dat je kapitaal tegen de vervaldatum weer opgebouwd is. Het is dan ook twijfelachtig of je, uitsluitend met dat opgebouwde kapitaal, de kredietverstrekker het geleende geld kan terugbetalen.

Die terugbetalingsformule wordt hoofdzakelijk gebruikt:

 • Voor de financiering van de aankoop van een opbrengsteigendom of een tweede verblijf.
 • Wanneer de kredietnemer financieel ervaren is en goed vertrouwd is met het product en de daaraan verbonden risico’s.
 • Als de kredietnemer veel andere bezittingen (spaargeld, beleggingen, gronden of woningen) heeft.

Wikifin-tips

 • Wees voorzichtig met hypothecaire kredietformules waarbij je (een deel van) het kapitaal moet terugbetalen wanneer het contract afloopt. Je moet er zeker van zijn dat je die som tegen dan bijeenkrijgt.
 • Kredieten met kapitaalopbouw via de ondertekening van een tak 23-beleggingsverzekering houden behoorlijke risico’s in voor consumenten die onvoldoende geïnformeerd zijn.
 • Raadpleeg een specialist in hypothecaire kredieten die een oplossing in functie van je persoonlijke situatie kan vinden.