Wat betaal je elke maand?

Bij de afbetaling van jouw hypothecair krediet gaat het meestal om: 

  • terugbetaling van kapitaal: het bedrag dat je maandelijks stort, omvat een deel van het geleende kapitaal (behalve in het geval van overbruggingskredieten of kredieten met een vaste termijn);
  • betaling van intresten: met de rest van jouw maandelijkse afbetalingen betaal je de intresten op jouw hypothecair krediet. Het aandeel van de intresten hangt af van jouw keuze voor een vaste of variabele rentevoet, de hoogte van de rentevoet en het soort hypothecair krediet .

Welke kosten komen bovenop jouw maandelijkse afbetalingen?

Zolang jouw hypothecair krediet loopt, betaal je elke maand een deel van het ontleende kapitaal en de daarop berekende intresten terug. Hou daarnaast ook rekening met een aantal terugkerende kosten:

  • de premies van jouw woonverzekering (of brandverzekering): het bedrag van die premies hangt af van de waarde van jouw woning;
  • de premies van jouw schuldsaldoverzekering (tenzij je aan het begin van het krediet die verzekering in één keer betaalt via een eenmalige premie die je met het hypothecair krediet financiert): het bedrag van die premies hangt af van jouw risicoprofiel (leeftijd, gezondheidstoestand) én het kredietbedrag;
  • de onroerende voorheffing of met andere woorden, de belastingen op jouw woning. De voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van jouw woning.

Meer informatie over de onroerende voorheffing  vind je op de portaalsite van de Belgische federale regering, in de rubriek ‘Wonen’.

De Wikifin-tip

  • Hou bij het afsluiten van een hypothecair krediet rekening met de kosten die je bovenop de afbetaling van jouw lening moet dragen: de onroerende voorheffing en de premies van jouw woonverzekering en jouw schuldsaldoverzekering.