Wat betaalt u elke maand?

Bij de afbetaling van uw hypothecair krediet gaat het meestal om: 

  • terugbetaling van kapitaal: het bedrag dat u maandelijks stort, omvat een deel van het geleende kapitaal (behalve in het geval van overbruggingskredieten of kredieten met een vaste termijn);
  • betaling van intresten: met de rest van uw maandelijkse afbetalingen betaalt u de intresten op uw hypothecair krediet. Het aandeel van de intresten hangt af van uw keuze voor een vaste of variabele rentevoet, de hoogte van de rentevoet en het soort hypothecair krediet .

Welke kosten komen bovenop uw maandelijkse afbetalingen?

Zolang uw hypothecair krediet loopt, betaalt u elke maand een deel van het ontleende kapitaal en de daarop berekende intresten terug. Hou daarnaast ook rekening met een aantal terugkerende kosten:

  • de premies van uw woonverzekering : het bedrag van die premies hangt af van de waarde van uw woning;
  • de premies van uw schuldsaldoverzekering (tenzij u aan het begin van het krediet die verzekering in één keer betaalt via een eenmalige premie die u met het hypothecair krediet financiert): het bedrag van die premies hangt af van uw risicoprofiel (leeftijd, gezondheidstoestand) én het kredietbedrag;
  • de onroerende voorheffing of met andere woorden, de belastingen op uw woning. De voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van uw woning.

Meer informatie over de onroerende voorheffing  vindt u op de portaalsite van de Belgische federale regering , in de rubriek ‘Wonen’.

De Wikifintip

  • Hou bij het afsluiten van een hypothecair krediet rekening met de kosten die u bovenop de afbetaling van uw lening moet dragen: de onroerende voorheffing en de premies van uw woonverzekering en uw schuldsaldoverzekering.