De uitbetaling van uw gespaard kapitaal

Als u met pensioen gaat

Op het einde van de rit zal u uw pensioenspaarpotje kunnen opnemen. Ook hier is er weer een verschil:

  • Een pensioenspaarverzekering heeft een eindvervaldag, meestal uw 65ste verjaardag.  U kan dan het beschikbare geld, ofwel in één keer, ofwel in maandelijkse renten, opvragen.
  • Uw pensioenspaarfonds heeft geen eindvervaldag. Vanaf uw 60ste verjaardag brengt de verkoop van uw pensioenspaarfonds geen extra belastingen meer mee. U kan vanaf dan geheel of gedeeltelijk verkopen wanneer u dat zelf wil.

Wat als u sterft vooraleer u uw pensioenspaarpotje heeft opgevraagd?

Heeft u gekozen voor een pensioenspaarverzekering en sterft u  voor de einddatum ervan (meestal dus voor uw 65ste verjaardag)? Dan krijgen uw erfgenamen de gestorte bedragen, de gewaarborgde intrest daarop en de eventuele verkregen winstdeelname.
Heeft u gekozen voor een pensioenspaarfonds? Als u sterft, dan hebben uw erfgenamen recht op de waarde van het fonds op dat ogenblik.

Als u sterft vóór uw 60ste, wordt eerst de anticipatieve heffing afgehouden, volgens de regels hierboven uitgelegd in "welke belastingen betaal ik op wat ik gespaard heb?".

Op het bedrag dat uw erfgenamen krijgen, moeten ze successierechten betalen. Sterft u voor uw 60ste, dan gaat er dus eerst de anticipatieve heffing af en op wat overblijft moeten ze successierechten betalen.