De uitbetaling van jouw gespaard kapitaal

Als je met pensioen gaat

Op het einde van de rit zal je jouw pensioenspaarpotje kunnen opnemen. Ook hier is er weer een verschil:
  • een pensioenspaarverzekering heeft een eindvervaldag, meestal jouw 65ste verjaardag. Je kan dan het beschikbare geld, ofwel in één keer, ofwel in maandelijkse renten, opvragen.
  • jouw pensioenspaarfonds heeft geen eindvervaldag. Vanaf jouw 60ste verjaardag brengt de verkoop van jouw pensioenspaarfonds geen extra belastingen meer mee. Je kan vanaf dan geheel of gedeeltelijk verkopen wanneer je dat zelf wil.

Wat als je sterft vooraleer je jouw pensioenspaarpotje hebt opgevraagd?

Heb je gekozen voor een pensioenspaarverzekering en sterf je  voor de einddatum ervan (meestal dus voor jouw 65ste verjaardag)? Dan krijgen jouw erfgenamen de gestorte bedragen, de gewaarborgde rente daarop en de eventuele verkregen winstdeelname. Heb je gekozen voor een pensioenspaarfonds? Als je sterft, dan hebben jouw erfgenamen recht op de waarde van het fonds op dat ogenblik.

Als je sterft vóór jouw 60ste, wordt eerst de  anticipatieve heffing afgehouden, volgens de regels hierboven uitgelegd in "welke belastingen betaal ik op wat ik gespaard heb?".

Op het bedrag dat jouw erfgenamen krijgen, moeten ze successierechten betalen. Sterft je voor jouw 60ste, dan gaat er dus eerst de anticipatieve heffing af en op wat overblijft moeten ze successierechten betalen.