Beleggen in vastgoed

Een vastgoedbelegging kan een interessant alternatief zijn voor een wispelturige beurs of voor een spaarrekening die bijna niets meer opbrengt. Zo’n belegging kan je immers een regelmatig inkomen opleveren of je gewoon in staat stellen je beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Je kan niet alleen rechtstreeks in vastgoed beleggen door vastgoed te kopen, maar ook onrechtstreeks door te beleggen in financiële producten die op hun beurt in vastgoed beleggen.

Rechtstreekse vastgoedbelegging

Je hebt twee mogelijkheden: je koopt zelf vastgoed of je doet een beroep op een vennootschap waarbij je vastgoed koopt en die later ook voor verhuur en onderhoud instaat. In laatstgenoemd geval moet je als belegger dus alleen de nodige contracten ondertekenen en maandelijks (een deel van) het huurgeld innen. Vaak is aan zo’n aankoop een huur- of opbrengstgarantie verbonden. Maar de zorgen die een eigenaar gewoonlijk heeft, blijven je in beginsel bespaard: de zoektocht naar huurders, het innen van de huur, herstellingen, … Meestal heb je het recht om de huurovereenkomst te beëindigen als je zelf in het gebouw wil gaan wonen of er iemand wil huisvesten. Als één van je kinderen bijvoorbeeld gaat studeren, mag dat kind gebruik maken van het kot dat je hebt gekocht.

Je kan in verschillende soorten vastgoed beleggen:

 • studentenkamers;
 • zorgcentra;
 • woningen voor expats;
 • chalets en bungalows in vakantiedorpen;
 • hotelkamers.

Opgelet voor de risico’s

 • de aankoop van vastgoed vereist een grote som. Als de aankoopsom een te groot gedeelte van je spaarpot in beslag neemt, zondig je tegen een basisbeginsel van het beleggen: spreid je beleggingen;
 • misschien heb je ooit onverwachts geld nodig, maar vastgoed verkopen kan tijd kosten;
 • de waarde van het vastgoed dat je koopt, kan dalen. Hoe het algemeen prijsniveau van vastgoed zal evolueren, valt niet te voorspellen. De evolutie van de vastgoedprijzen verschilt sterk per regio, per soort vastgoed en per prijsklasse;
 • op vastgoedbeleggingen wordt geen toezicht gehouden door een onafhankelijke toezichtsautoriteit, in tegenstelling tot beleggingen in financiële producten die onder het toezicht van de FSMA staan. Je bent dus enkel op jezelf aangewezen.

Onrechtstreekse vastgoedbelegging

Een belegging in vastgoed kan ook onrechtstreeks via vastgoedcertificaten, gereglementeerde vastgoedvennootschappen ('GVV’s', voorheen 'vastgoedbevaks') of aandelen in vastgoedvennootschappen.

Vastgoedcertificaten zijn financiële producten die recht geven op een deel van de huurinkomsten en de verkoopopbrengst van gebouwen die met de uitgifte van die certificaten werden gefinancierd. Hou er rekening mee dat het niet altijd eenvoudig is om vastgoedcertificaten te kopen of te verkopen omdat ze weinig worden verhandeld.

Een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) is een beursgenoteerde vennootschap die in verschillende gebouwen investeert, zodat de risico's gespreid zijn. Als je een aandeel van een GVV koopt, krijg je jaarlijks een dividend.

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • beleggen in vastgoed via aandelen of certificaten vereist geen grote investering. Die aandelen of certificaten kunnen op de beurs worden aangekocht, ook voor kleinere bedragen;
 • je kan je risico spreiden door onrechtstreeks verschillende soorten vastgoed te kopen: kantoren, woningen, rusthuizen, studentenkamers, winkels, …

Nadelen:

 • het rendement is onzeker: je kan er mooie winsten op maken, maar in slechte tijden kan je er ook grote verliezen op incasseren;
 • in de papieren belegging kan je niet zelf wonen of erin op vakantie gaan.

De Wikifin-tips

 • Vergeet nooit de gouden regel bij iedere belegging: als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook! Als iemand je een rendement op beleggingsvastgoed van 10 of 12 % belooft terwijl de marktrente rond de 0 % bedraagt, moet er een alarmbelletje gaan rinkelen.
 • Gebruik enkel je spaargeld voor dit soort beleggingen. Het is niet verstandig om te lenen om beleggingsvastgoed te kopen. Een lening moet je sowieso altijd terugbetalen, terwijl je aankoop misschien niets opbrengt of in waarde kan dalen.
 • Verkies altijd een aankoop in volle eigendom. Sommige aanbieders verkopen het vruchtgebruik, een erfpacht of een vorderingsrecht op de huuropbrengsten. De zekerheid en eenvoud van een eigendomsakte valt te verkiezen boven allerlei slimme juridische constructies.