In welke soorten obligaties kan u beleggen?

Obligaties zijn op het eerste gezicht eenvoudige beleggingsproducten. Het zijn leningen aan bedrijven of overheden. Als u een obligatie bezit, bent u een schuldeiser, want er staat een bedrijf of een overheid bij u in het krijt: ze zal uw geld moeten terugbetalen en daarbovenop de intresten die ze beloofde in ruil voor uw lening.

Toch zijn er verschillende varianten.

Gewone en achtergestelde obligaties

Zowel bij gewone als bij achtergestelde obligaties kent u de eindvervaldag waarop u uw geld terugkrijgt. U weet ook welke jaarlijkse intrest u kan innen. Die intrest noemt men de coupon.

Bedrijven die obligaties uitgeven, kunnen ook failliet gaan. Dan worden alle eigendommen van het bedrijf verkocht en met de opbrengst van die verkoop worden schuldeisers terugbetaald. Vaak is het zo dat er onvoldoende geld is om alle schuldeisers terug te betalen. Om dan te bepalen welke schuldeisers eerst hun geld terugkrijgen, is er een volgorde vastgelegd. Hoe later u als schuldeiser bij een faillissement aan de beurt komt, hoe kleiner de kans dat u uw geld terugkrijgt en dus hoe hoger het risico van uw belegging.
Bij een 'achtergestelde' obligatie staat u achteraan in de rij van schuldeisers. U komt wel nog net vóór de aandeelhouders aan de beurt. Die zijn allerlaatste in de rij.

Stel dat u een achtergestelde obligatie hebt van een bedrijf dat failliet is. Dan krijgt u uw geld pas terugbetaald nadat alle andere schuldeisers volledig vergoed zijn. U riskeert dan dat er voor u onvoldoende overblijft. U bent dus achtergesteld.
Achtergestelde obligaties houden meer risico’s in dan gewone obligaties. Voor dat grotere risico ontvangt u een hogere intrest.

Nulcouponobligaties

Bij deze obligaties krijgt u uw vergoeding niet in de vorm van een jaarlijkse coupon. Uw rendement bestaat hier uit het verschil tussen hoeveel u betaalt om de obligatie te kopen en hoeveel geld u terugkrijgt op de eindvervaldag. U betaalt vandaag voor een obligatie bv. 700 euro en krijgt er over 5 jaar 1 000 euro voor terug. Die 300 euro meer op de eindvervaldag is dan de  intrest die u op uw belegging hebt verdiend.

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties zijn obligaties die u tijdens de looptijd van de obligatie, onder bepaalde voorwaarden, kan omruilen tegen aandelen van het bedrijf.

Een voorbeeld om het mechanisme te verduidelijken

U koopt vandaag een converteerbare bedrijfsobligatie van 1 000 euro met een looptijd van 5 jaar. U kan uw obligatielening van 1 000 euro omruilen voor 10 aandelen van hetzelfde bedrijf.
Als een aandeel van dit bedrijf noteert aan 90 euro, is de omruiling niet interessant : 10 aandelen aan 90 euro is minder dan de waarde van uw obligatielening van 1 000 euro. De omruiling in aandelen wordt dus interessant wanneer de aandelenkoers uitstijgt boven 100 euro: dan is de waarde van 10 aandelen hoger dan 1 000 euro, de nominale  waarde van uw obligatie.
Indien u geen gebruik maakt van de omruiling, ontvangt u gedurende 5 jaar intrest en krijgt u op het einde van de looptijd uw 1 000 euro terug.

Let op: bedrijven zijn vrij om zelf de voorwaarden voor de omruiling te bepalen. Vraag uitleg over de exacte omruilvoorwaarden aan uw bankier of financieel tussenpersoon. U vindt ook informatie in het prospectus of de informatiefiche.

Een converteerbare obligatie is aantrekkelijk omdat u uw obligatie met winst kunt inruilen tegen aandelen. Daarom krijgt u bij deze obligaties een lagere intrest dan bij gewone obligaties. 

Er bestaan ook converteerbare obligaties waarbij niet u, maar het bedrijf kan beslissen om ze in aandelen af te lossen. Dit zijn omgekeerd converteerbare obligaties. Het bedrijf zal die beslissing nemen als de aandelenkoers laag ligt: dan moet u een verlies incasseren. Om dat risico te compenseren, geven deze obligaties een hoge intrest.
Ook hier geldt de regel: hoe hoger de intrest, hoe groter het risico.

Eeuwigdurende obligaties

In tegenstelling tot gewone obligaties hebben eeuwigdurende obligaties geen vaste looptijd en dus ook geen eindvervaldag. U krijgt dan enkel een jaarlijkse intrest. Omdat er geen eindvervaldag is, kunnen de koersen  van deze obligaties in functie van de marktrentes sterker schommelen dan die van gewone obligaties. De uitgever van een eeuwigdurende obligatie kan na enkele jaren wel beslissen om terug te betalen. Hij zal dat doen wanneer hij het geld niet meer nodig heeft of wanneer hij de beloofde intrest op de eeuwigdurende obligatie te hoog vindt.

De Wikifintips

  • Obligaties bestaan in verschillende varianten. Kijk goed na welke obligatie u  aanschaft en welke gevolgen dat heeft op uw rendement en het risico dat u neemt.
  • Obligaties houden over het algemeen minder risico’s in dan aandelen.
  • Achtergestelde obligaties en eeuwigdurende obligaties houden meestal meer risico’s in dan gewone obligaties.