De belastingen op sparen en beleggen

De fiscus komt bij de verschillende fases van het sparen en beleggen kijken:

 • wanneer u een beleggingsproduct (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ...) koopt of verkoopt, moet u vaak beurstaks betalen;
 • krijgt u intresten of dividenden, dan betaalt u meestal roerende voorheffing;
 • u krijgt soms belastingvermindering als u spaart of belegt. Dat is bv. het geval wanneer u aan pensioensparen doet of een levensverzekering aangaat. Dat moet u dan wel vermelden op uw jaarlijkse belastingaangifte.
 • wanneer u stortingen voor een individuele levensverzekering , een groepsverzekering  of pensioensparen  hebt vermeld op uw jaarlijkse belastingaangifte, zal u op het einde van de rit belastingen moeten betalen op de uitbetaling van deze spaarvormen. De uitleg daarover vindt u terug in de Wikifin rubriek over deze producten.

De beurstaks

De beurstaks of taks op de beursverrichtingen (TOB) is een belasting die uw bank of beursvennootschap u zal aanrekenen wanneer u beleggingsproducten aankoopt of verkoopt. Koopt u aandelen of obligaties op het ogenblik dat ze uitgegeven worden, dan betaalt u geen beurstaks.

De beurstaks wordt berekend als een percentage van de prijs. Onderstaande tabel geeft de tarieven weer voor de verschillende beleggingsproducten:

Soort effect Percentage beurstaks
Aandelen 0,35%
Vastgoedcertificaten 0,35%
Obligaties, staatsbons 0,12%

Geregistreerde beursgenoteerde fondsen en trackers

 • Kapitalisatiefondsen en trackers
 • Uitkeringsfondsen en -trackers

Fondsen of trackers zijn geregistreerd wanneer ze op deze of deze lijst voorkomen.

 

1,32%
0,12%

Niet geregistreerde beursgenoteerde fondsen en trackers

 • Kapitalisatiefondsen en trackers
 • Distributiefondsen of -trackers

Fondsen of trackers zijn niet geregistreerd wanneer ze niet op deze en deze lijst voorkomen.

 

0,35%
0,35%

Niet beursgenoteerde fondsen en trackers

 • Kapitalisatieaandelen
 • Uitkeringsaandelen of distributieaandelen

 

0% bij aankoop en 1,32% bij verkoop
0%

Overgang tussen compartimenten van een fonds

 • Van kapitalisatieaandelen naar kapitalisatieaandelen of naar uitkeringsaandelen
 • Van uitkeringsaandelen naar kapitalisatieaandelen of naar uitkeringsaandelen

 

1,32%
0%

U vindt het bedrag van de ingehouden beurstaks terug op de afrekening (het borderel), die uw bank of beursvennootschap u bij iedere aankoop of verkoop bezorgt. Als u bv. aandelen koopt voor 10 000 euro, zal u 35 euro beurstaks betalen. Hou er rekening mee dat u bij de verkoop opnieuw beurstaks moet betalen.

Wanneer u een buitenlandse rekening heeft, bent u als Belgische belastingplichtige onderworpen aan de beurstaks. U moet die dan zelf uiterlijk op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de transactie doorstorten volgens de procedure die u hier vindt. Het kan ook dat uw buitenlandse bank de taks voor u zal innen en doorstorten. Informeer u bij uw bank.

De roerende voorheffing

Op de meeste dividenden en intresten die u krijgt moet u, sinds 1 januari 2017, 30% roerende voorheffing betalen. De bank of de onderneming die u intresten of dividenden betaalt, stort de roerende voorheffing door aan de fiscus. U krijgt de netto bedragen: de (bruto) intresten of dividenden verminderd met de afgehouden roerende voorheffing. Die roerende voorheffing is bevrijdend: u zal op die dividenden en intresten geen andere belastingen meer moeten betalen. Daarom zal u ze ook niet moeten vermelden op uw belastingaangifte.

U betaalt slechts 15% roerende voorheffing op volgende inkomsten:

 • het gedeelte intrest op een spaarrekening dat het vrijgestelde gedeelte van 960 euro te boven gaat;
 • de intresten op de staatsbons uitgegeven tussen 22 november 2011 en 4 december  2011 (de" Leterme bon");
 • dividenden van GVV’s (de vroegere vastgoedbevaks) die voor minstens 60% investeren in zorgvastgoed. Daarvan zijn er twee: Care Property Invest en Aedifica.

U betaalt meestal geen roerende voorheffing op de intresten op spaarrekeningen. Enkel wanneer u op een jaar meer dan 960 euro intresten op spaarrekeningen ontvangt.

Belasting op meerwaarde op obligatiefondsen

Op meerwaarden op het obligatiegedeelte van kapitalisatieaandelen van obligatiefondsen betaalt u 30% belastingen.  De fiscus beschouwt een fonds als een obligatiefonds zodra 25% van dat fonds belegd is in obligaties. Hou er rekening mee dat de meerwaardebelasting enkel geldt op het obligatiegedeelte van uw fonds, maar dat uw bank vaak 30% op de volledige meerwaarde van het fonds zal inhouden. Informeer u over het beleid van uw bank ter zake.

Speculatiebelasting

In 2016 moest u een “speculatiebelasting” van 33% op de meerwaarde op beursgenoteerde aandelen en sommige andere effecten die u binnen de 6 maanden opnieuw verkocht, betalen. Vanaf 1 januari 2017 moet u die belasting niet meer betalen, ook niet op aandelen of andere effecten die u in 2016 aankocht. Wanneer u via een buitenlandse bank of beursmakelaar handelt, moet u de winsten waarop de speculatiebelasting voor 2016 verschuldigd is, zelf aangeven in uw belastingaangifte 2017.

Sparen en beleggen op uw jaarlijkse belastingaangifte

Sparen en beleggen op de jaarlijkse aangifteDe overheid wil u ertoe aansporen om te zorgen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen. Dat doet ze door belastingverminderingen te geven als u of uw werkgever geld opzij zet voor dat aanvullend pensioen. Dit is het geval voor pensioensparenpensioenfondsen, groepsverzekeringen en sommige individuele levensverzekeringen.

Maar als u dat geld later terugkrijgt, zal u er belasting moeten op betalen. Die belasting is bijna altijd lager dan de belastingverminderingen op het ogenblik dat het geld opzij gezet werd. Daarom zijn pensioensparen, pensioenfondsen, groepsverzekeringen en individuele levensverzekeringen  voor de meeste mensen fiscaal voordelig. Als u uw geld voor een lange periode kan missen, moet u zeker overwegen om te kiezen voor een product dat u belastingverminderingen geeft.

Bij de beschrijving van ieder specifiek product op Wikifin, vindt u uitleg over de belastingverminderingen en de belastingen die bij dat product komen kijken.