Een verzekering voor BOB

Na een etentje onder collega’s of een studentenfuif vraag je aan een vriend die geen alcohol dronk, om het stuur over te nemen. Op de terugweg veroorzaakt jouw BOB een ongeval met jouw wagen en raakt jouw wagen beschadigd. Wist je dat in jouw autoverzekering kan worden ingeschreven dat er extra waarborgen gelden als jouw BOB met jouw wagen een ongeval veroorzaakt?

Noteer dat 'autoverzekering' een algemeen begrip is. Het verwijst zowel naar de verplichte BA Autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) als naar de grote of de kleine omnium, de bestuurdersverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en de bijstandsverzekering. 

Wat jouw BA Autoverzekering voorziet

Is jouw BOB in fout bij een ongeval? Dan vergoedt jouw BA Autoverzekering alle slachtoffers van het ongeval. Jouw BA Autoverzekering komt tussen bij lichamelijke en materiële schade van de andere weggebruikers en de lichamelijke schade van de passagiers in jouw voertuig.

De schade aan jouw voertuig en de lichamelijke schade van de bestuurder/BOB is door de gewone BA Autoverzekering bij zo’n ongeval niet gedekt.

Grote omnium, kleine omnium … of geen omnium

Indien jouw BOB in fout is en je hebt een grote omnium, dan wordt de schade aan jouw voertuig wel vergoed.

Als je geen omnium heeft of slechts een mini-omnium, dan is dat niet het geval. In deze situatie kan je eventueel via een gerechtelijke procedure, om een schadevergoeding van jouw BOB vragen. Toch hoef je het niet zover te laten komen.

Een specifieke clausule voor BOB in jouw autoverzekering

Met een BOB-clausule kan je ervoor zorgen dat jouw autoverzekering de schade aan jouw voertuig dekt bij een ongeval waarbij jouw BOB in fout was. Een dergelijke BOB-clausule kan ook ingeschreven staan in de autoverzekering van jouw BOB: Dan word je door zijn verzekering vergoed voor de schade aan jouw voertuig.

Informeer goed naar de voorwaarden en beperkingen van zo’n clausule vooraleer je een BOB met jouw voertuig laat rijden. De inhoud van de zogenaamde BOB-clausule verschilt immers van verzekeraar tot verzekeraar. 

De lichamelijke schade van jouw BOB: de bestuurdersverzekering

Naast de materiële schade kan jouw BOB lichamelijke schade oplopen. Is jouw BOB in fout bij een ongeval, dan komt jouw BA Autoverzekering eveneens niet tussen voor zijn lichamelijke schade.

Uiteraard zal het ziekenfonds tussenkomen. Toch zal jouw BOB nog altijd zelf voor een deel van de kosten opdraaien. En die kosten kunnen hoog oplopen! Denk maar aan de gevolgen van blijvende invaliditeit. Je kan met een bestuurdersverzekering bij jouw BA Autoverzekering zorgen dat de lichamelijke schade van jouw BOB gedekt is.

De Wikifin-tips

  • Informeer bij jouw verzekeraar of tussenpersoon welke BOB-waarborgen in jouw contract zijn opgenomen of kunnen opgenomen worden. Maak hierbij een duidelijk onderscheid tussen twee mogelijke situaties: die waarin je aan een BOB vraagt om voor je te rijden met jouw voertuig en die waar je zelf als BOB rijdt met de auto van iemand anders. Let ook op het verschil tussen materiële en lichamelijk schade. 
  • Vraag om uitleg over de voorwaarden en beperkingen die voor de verschillende waarborgen gelden. Jouw BOB-dekking kan helemaal vervallen als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 
  • Doe je regelmatig een beroep op een BOB? Zorg er dan voor dat je een bestuurdersverzekering heeft. De persoon die je helpt, wordt daardoor voor zijn eigen lichamelijke schade verzekerd bij een ongeval dat hij veroorzaakt.