Wat te doen als het ander voertuig niet verzekerd is of als niemand aansprakelijk kan worden gesteld?

In de meeste gevallen zijn de aansprakelijkheden na een ongeval snel duidelijk. Vanaf dat moment kunnen de verzekeringsmaatschappijen in actie komen. Toch kan je ook met vervelendere omstandigheden te maken krijgen. Misschien pleegt de dader vluchtmisdrijf. Of misschien is het gewoon onmogelijk om iemand voor het ongeval aansprakelijk te stellen. Ook dan is niet alles verloren!

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds is een soort vangnet voor slachtoffers die niet door de verzekering van de aansprakelijke kunnen worden vergoed. Het Fonds komt vooral tussen in volgende drie situaties:

  • wanneer niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt (bv. na een vluchtmisdrijf);
  • wanneer niemand voor het ongeval aansprakelijk kan worden gesteld;
  • wanneer de aansprakelijke voor het ongeval niet verzekerd is.

Wat verzekert het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds?

  • lichamelijke schade;
  • in sommige gevallen: materiële schade.

De Wikifin-tip