De schadevergoeding

Bij een ongeval kunnen zich twee situaties voordoen:
  • het voertuig kan worden hersteld. We spreken in dat geval over partieel verlies. De schadevergoeding wordt dan berekend op basis van de reparatiekosten.
  • het voertuig kan niet worden hersteld of de kostprijs van de herstellingen ligt hoger dan het bedrag dat nodig is om het beschadigde voertuig te vervangen. In dat geval spreken we over totaal verlies. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de vervangwaarde. Die vervangwaarde kan verschillen naargelang de evaluatiemethode die in het verzekeringscontract is vastgelegd.

Methode voor het evalueren van de vervangwaarde

In het contract is bepaald hoe de schade wordt geschat. Er bestaan twee manieren:

  • in functie van de werkelijke waarde, berekend op het moment van het ongeval in functie van de leeftijd van jouw wagen, de kilometerstand, de herverkoopwaarde, de algemene staat vóór het ongeval,…
    Let op: wil je jouw wagen niet laten herstellen, dan weigeren sommige verzekeraars je te vergoeden. Kijk jouw contract na!
  • in functie van de aangenomen waarde (ook wel de ‘degressieve waarde’ genoemd). Bij het sluiten van het contract is al vastgelegd hoe de waarde zal bepaald worden. Meestal wordt rekening gehouden met de leeftijd van het voertuig en wordt de waarde elk jaar met een bepaald percentage wordt verlaagd. Aan jouw verzekeringscontract hangt meestal een tabel waarin je de waarde van jouw wagen jaar na jaar terugvindt.

Vergeet niet dat jouw verzekeraar jouw schadevergoeding steeds vermindert met de franchise voorzien in jouw contract.

Let op: na diefstal krijg je enkel een schadevergoeding als jouw wagen niet na een bepaald aantal dagen wordt teruggevonden. Wordt jouw voertuig binnen die termijn teruggevonden, dan dekt jouw omniumverzekering de eventuele schade die de dieven veroorzaakten. Jouw omniumverzekeraar kan dan de dieven (als die gekend zijn) vervolgen om de bedragen terug te eisen die hij je betaalde.

De Wikifin-tips

  • Vraag aan de verzekeraars die je contacteert hoe de waarde van jouw voertuig bij totaal verlies wordt berekend.
  • Controleer regelmatig of het nog zin heeft om een omniumverzekering te hebben. Zie: ‘Is een omniumverzekering interessant voor jou?’