Voor welke voertuigen is een BA Autoverzekering nodig?

Voor elk voertuig op de openbare weg, moet een BA Autoverzekering zijn afgesloten. Met andere woorden: ook een wagen die op de openbare weg geparkeerd staat, moet verzekerd zijn.

Het begrip ‘openbare weg’ wordt erg breed geïnterpreteerd en betreft ook publiek toegankelijke terreinen en niet-openbare terreinen die voor een beperkt aantal mensen openstaan. Een parkeerplaats voor jouw woning (die inspringt ten opzichte van het voetpad), de parking naast het voetbalveld, … Kortom, alle plaatsen die als ‘openbaar’ worden beschouwd omdat ze vrij toegankelijk en bereikbaar zijn.

Bij autoraces wordt de schade veroorzaakt door een raceauto niet verzekerd door een BA Autoverzekering. Wettelijk gezien moet daarvoor een speciale verzekering worden afgesloten.

De BA Autoverzekering heeft betrekking op twee types voertuigen:

  • gemotoriseerde voertuigen. Elektronische rolstoelen voor minder mobiele mensen zijn ook gemotoriseerde voertuigen.
  • aanhangwagens, mits volgend onderscheid:
    • als de aanhangwagen aan het voertuig vast hangt, dan geldt de verzekering van het voertuig ook voor de aanhangwagen. Let op: je moet aan de verzekeraar melden dat je een aanhangwagen hebt. Sommige verzekeraars komen enkel tussen als het gebruik van een aanhangwagen vooraf werd gemeld;
    • als de aanhangwagen niet aan het voertuig hangt, dan moet die via een BA Autoverzekering worden verzekerd. Die regel geldt niet voor aanhangwagens met een maximale toegelaten massa onder 750 kg, noch voor landbouwaanhangwagens en werfvoertuigen. Bij een ongeval met dergelijke aanhangwagens komen de verzekering BA Privéleven of BA Uitbating tussen.

In het verzekeringscontract staan het inschrijvingsnummer, het merk en het type voertuig, zodat kan worden nagegaan welk voertuig verzekerd is. De groene kaart van het voertuig geldt als bewijs dat het verzekerd is.