Hoe wordt jouw schadevergoeding berekend?

Het bedrag waarop je recht hebt, hangt hoofdzakelijk af van de dekking die jouw verzekeringscontract biedt. Soms hangt dat bedrag af van de omvang van de schade, in andere gevallen krijg je een forfaitair bedrag.

  • De forfaitaire verzekering
    Je krijgt een vast bedrag uitbetaald, los van het nadeel of de schade die je werd berokkend. Zo’n schadeloosstelling geldt vooral bij levensverzekeringen, maar kan ook voorkomen bij hospitalisatieverzekeringen.
  • De schadevergoedingsverzekering
    Bij een schadevergoedingsverzekering gebeurt de berekening op basis van de geleden schade. In principe stelt jouw verzekeraar een expert aan om de schade te evalueren. In sommige gevallen – zoals na een inbraak – moet je ook kunnen bewijzen wat er werd gestolen, vóór je schadeloos wordt gesteld. Dankzij de tussenkomst van jouw verzekeraar kan je de schade laten herstellen. Is jouw wagen bv. total loss, dan kan de schadevergoeding worden gebaseerd op een door de betrokken partijen erkende waarde. Is jouw wagen gedeeltelijk beschadigd, dan wordt de schadevergoeding gebaseerd op de reparatiekosten. Leidt een ongeval tot invaliditeit, dan wordt het slachtoffer vergoed door een forfaitaire rente.

Wanneer moet de verzekeraar uitbetalen?

In het geval van een forfaitaire verzekering moet jouw verzekeraar je schadeloos stellen zodra hij jouw aangifte ontvangt en er aan alle contractuele voorwaarden is voldaan. Dat is bv. het geval als je in het kader van jouw levensverzekering de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Bij schadevergoedingsverzekeringen moeten, naargelang het type verzekering, de schade en de aansprakelijkheden worden vastgesteld.

De uitbetaling kan contant gebeuren of via een overschrijving op de rekening van de persoon die moet vergoed worden (jezelf in het geval van een omniumverzekering, het slachtoffer in het kader van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de partner of de kinderen bij een overlijdensverzekering,…). 

Vergeet niet dat de verzekeraar kan weigeren je schadevergoeding te betalen als je fraude pleegde, of de schadevergoeding kan verminderen als je de verplichtingen vermeld in jouw contract niet naleefde. Zo zal je voor de diefstalverzekering de afgesproken veiligheidsmaatregelen moeten genomen hebben. Als jouw contract geschorst is of opgezegd omdat je de premies niet betaald hebt, zal je bij schadegeval ook geen vergoeding krijgen. Meer informatie over de verschillende types verzekeringen vind je in onze rubrieken.

 

De Wikifintips

  • Vergeet niet jouw verzekeringscontract te laten aanpassen als de risico’s waaraan je wordt blootgesteld, veranderen (bv. na aankoop van een waardevol meubelstuk).