Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) voor de organisatoren van evenementen

Congressen, lezingen, sportmanifestaties, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, workshops, concerten, vakantiekampen, shows, evenementen en ga zo maar door. Als organisator van dergelijke evenementen kan je voor een ongeval aansprakelijk worden gesteld. In dat geval moet je opdraaien voor de schade van de slachtoffers. Met een Organisatorenverzekering kan je je in zekere mate indekken tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Het principe

Je geeft een toneelvoorstelling. Tijdens de voorstelling valt plots een decorstuk op de voorste rijen toeschouwers. Drie mensen raken lichtgewond.
Je kan jouw aansprakelijkheid als organisator van dergelijke toneelvoorstelling verzekeren. Die verzekering komt tussen bij materiële en lichamelijke schade veroorzaakt door het materiaal, de installaties of de acteurs.

Wie kan een organisatorenverzekering afsluiten?

Wie een evenement organiseert dat voor het publiek toegankelijk is, sluit best een verzekering BA Organisatoren af. De organisatoren kunnen particulieren zijn, feitelijke verenigingen, v.z.w.’s, enz.

Die verzekering is dus interessant voor culturele centra, sportclubs, jeugdhuizen, toneelgezelschappen,… Ze kan ook worden afgesloten voor een jaar of voor één evenement: een defilé, een tornooi, een wedstrijd,…

Een verzekering BA Organisatoren kan je afsluiten:

  • als particulier in het kader van een familiale verzekering BA;
  • als vereniging of commerciële onderneming in het kader van een bedrijfsverzekering BA (BA Uitbating).

Waarvoor komt een verzekering BA Organisatoren tussen?

Deze verzekering dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid van iedereen die je helpt bij de organisatie van jouw evenement (vrijwilligers, leden van de vereniging, sprekers,…).

Het is ook een goed idee om de Burgerlijke Aansprakelijkheid en de lichamelijke schade van de deelnemers aan het evenement te verzekeren.

Voor welke periode geldt de verzekering?

Uiteraard geeft je jouw verzekeraar de data van jouw evenement door. Denk eraan ook de periode te verzekeren die aan het evenement voorafgaat (bv. als er een podium moet worden opgebouwd) en de periode daarna, voor de afbraakwerken. 

Een geval apart: de objectieve BA

Let op: de uitbater van een publiek toegankelijke plaats is wettelijk verplicht een verzekering objectieve BA brand of ontploffing af te sluiten. Die verzekering wordt ‘objectief’ genoemd, omdat ze de slachtoffers sowieso vergoedt, ook al ging de uitbater niet in de fout.

Het is de overheid die bepaalt wie verplicht is zo’n verzekering af te sluiten. Het gaat in het bijzonder om bioscopen en theaterzalen, culturele centra, stadions, sportzalen, schietstanden en tentoonstellingsruimten.

Zodra de verzekering is afgesloten, stuurt de verzekeraar een verzekeringsattest naar de burgemeester van de gemeente waar de uitbating gevestigd is. Sluit de uitbater geen objectieve BA af, dan kan hij worden beboet, een gevangenisstraf oplopen en riskeert hij zijn zaak te moeten sluiten.

De Wikifin-tips

  • Lees goed wat in jouw verzekeringscontract staat. Het is belangrijk dat jouw contract al jouw risico’s verzekert.
  • Controleer of je ook een verzekering voor de deelnemers heeft aangevraagd. Die moet trouwens niet alleen de BA van de deelnemers dekken, maar ook de lichamelijke schade die ze bij een ongeval kunnen oplopen.