Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Verplichte verzekering BA Brand en Ontploffing

Let op

De uitbater van een voor het publiek toegankelijke plaats is wettelijk verplicht een verzekering objectieve BA brand en ontploffing af te sluiten. Die verzekering wordt "objectief" genoemd omdat ze de slachtoffers sowieso vergoedt in geval van brand of ontploffing, ook al ging de uitbater niet in de fout.

De overheid bepaalt wie verplicht is zo’n verzekering af te sluiten. Het gaat in het bijzonder om bioscopen en theaterzalen, culturele centra, stadions, sportzalen, schietstanden en tentoonstellingsruimten.

Zodra de verzekering is afgesloten, stuurt de verzekeraar een verzekeringsattest naar de burgemeester van de gemeente waar de uitbating gevestigd is. Sluit de uitbater geen objectieve BA af, dan kan hij worden beboet, een gevangenisstraf oplopen en riskeert hij zijn zaak te moeten sluiten.