Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Welke documenten heb je nodig om een hypotheeklening te krijgen?

Bij een kredietaanvraag moet je in het algemeen een aantal documenten voorleggen:

  • De verkoopovereenkomst
  • Je belastingaangiften, in principe van de twee voorbije jaren
  • Je loonbriefjes van je huidige werkgever of de meest recente facturen die je als zelfstandige uitschreef
  • Eventuele offertes voor werken, als het hypothecair krediet betrekking heeft op aankoop en renovatie
  • Eventuele stedenbouwkundige vergunningen als het om een bouwproject gaat

Deze documenten worden gevraagd door de bank of de tussenpersoon in het kader van het onderzoek van je solvabiliteit en dienen voor het administratief dossier voor de toekenning van het hypothecair krediet.

Je bank is sinds 1 januari 2022 verplicht om de waarde van je woning te (laten) schatten alvorens een krediet toe te kennen. Deze schatting kan gebeuren aan de hand van statistische modellen of door een bezoek ter plaatse. Het bedrag dat de bank je kan lenen wordt berekend op basis van die schatting en niet meer op basis van de aankoopprijs zoals voorheen het geval was. Je ontvangt een kopie van dat schattingsverslag. Je moet ook de schatting- en dossierkosten betalen.

Is je dossier volledig, dan wordt het bestudeerd door de bevoegde instanties bij de kredietverstrekker. Gaat de kredietverstrekker akkoord met je aanvraag, dan maakt hij een offerte op.