Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Pensioensparen

Op deze pagina

Je geniet fiscale voordelen wanneer je een levensverzekering afsluit of als je belegt in pensioenfondsen om te sparen voor je pensioen. Dat wordt ook de "derde pensioenpijler" genoemd.

Afhankelijk van je beleggersprofiel beleg je in fondsen bij een bank of in een verzekeringscontract bij een verzekeringsmaatschappij (tak 21 of 23).

Hoeveel stort je voor je pensioensparen?

Een fiscale korf is een enveloppe van uitgaven die in zijn geheel eenzelfde fiscaal voordeel geniet.

Het pensioenspaarplan maakt het mogelijk om premies te storten in een fiscale korf, en dit tot je pensioenleeftijd. Je kan kiezen tussen twee plafonds:

  • Het basisplafond van maximaal 1020 euro: Dit levert je een belastingvermindering van 30 % op.
  • Het verhoogde plafond van maximaal 1310 euro: Dit levert je een belastingvermindering van 25 % op.

Wil je je fiscaal voordeel maximaliseren, dan kan je maximaal 1020 euro storten, wat je een belastingvermindering van 30 % oplevert.

Wil je een extra pensioenkapitaal opbouwen, dan kan je tot 1310 euro storten en een belastingvermindering van 25 % genieten. 

Stort je een bedrag tussen 1020 en 1224 euro, dan geniet je een fiscaal voordeel dat lager is dan wat je zou hebben ontvangen door slechts 1020 euro te storten, want elke storting tussen 1020 euro en 1310 euro levert 25 % vermindering op de totaliteit van het betaalde bedrag op.

Hoe je pensioensparen vermelden in je belastingaangifte? 

Je vermeldt in je belastingaangifte de bedragen die je hebt gestort voor pensioensparen: in 2024 maximaal 1020 euro of 1310 euro, afhankelijk de gekozen formule.

Kies je voor deze laatste optie, dan moet je dat elk jaar expliciet laten weten aan je bankier/verzekeraar.

Elke persoon mag maar één enkel contract voor pensioensparen aangeven.

Als je samenwoont of getrouwd bent, kunnen beide partners gebruikmaken van de belastingvermindering voor het maximumbedrag (1310 euro). Je moet dan elk over een pensioenspaarrekening of over een pensioenspaarverzekering beschikken.

Betaal je weinig of geen belastingen, dan haal je weinig of geen fiscale voordelen uit het pensioensparen, aangezien er in dat geval weinig belastingen zijn waarvan je je fiscaal voordeel kan aftrekken.

Let op! Heb je ook maar één keer een storting vermeld in je belastingaangifte om gebruik te maken van het fiscale voordeel, dan word je tot je 60e verjaardag belast op het volledige rendement van het contract. Wil je niet gebruikmaken van de fiscale vermindering, dan moet je dat bij het begin van het contract melden aan de verzekeraar. Zo niet riskeer je te worden belast zonder het te willen.

De voorwaarden die vervuld moeten zijn om je contract voor pensioensparen in mindering te brengen

De staat moedigt je aan om te sparen voor je pensioen. Daarom worden fiscale voordelen aangeboden voor het pensioensparen. Maar wat zijn de voorwaarden om een belastingvermindering te genieten?

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn en je mag een laatste premie storten tot en met 31 december van het jaar waarin je 64 jaar oud wordt.
  • De belastingvermindering geldt in principe alleen als je minstens 10 jaar lang spaart. Beginnen voor je 55ste verjaardag is optimaal, maar niet verplicht.
  • Je verzekeringscontract moet jou als begunstigde bij leven aanduiden, en in geval van overlijden, de personen tot in de tweede graad plus de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende. Dat betekent dat als je geen verwanten in die graad hebt, je geen pensioenverzekering kan afsluiten. Je kan bijvoorbeeld niet je feitelijk samenwonende vermelden als begunstigde.

Sparen voor je pensioen met tak 23 en een fiscaal voordeel genieten

Sinds enkele jaren heeft de staat het gamma producten waarin je kan beleggen in het kader van je pensioensparen uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om een levensverzekeringscontract van tak 23 te onderschrijven om fiscaal voordelig te sparen voor je pensioen.

Een contract van tak 23 lijkt sterk op de pensioenfondsen die de banken aanbieden. Deze twee producten voor pensioensparen bieden geen kapitaalgarantie of gewaarborgd vast rendement. In die zin zijn ze risicovoller dan een tak 21, waarmee een kapitaalgarantie en een gewaarborgd minimumrendement wordt geboden.

Meer info

Aarzel niet om je vragen over het fiscale stelsel van jouw specifieke contract voor te leggen aan je verzekeraar.

Informatie over de werking van het pensioensparen