Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat is alimentatie?

Op deze pagina
Een man koopt kleren voor zijn zoon

Alimentatie (of onderhoudsgeld) is een vergoeding die je betaalt voor een familielid dat niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Ze kan betaald worden voor een kind, voor je ex-partner of voor een ouder.

Dit kan het gevolg zijn van een gerechtelijke beslissing of van een overeenkomst tussen de "schuldenaar" van de alimentatie (d.w.z. degene die het betaalt) en de "begunstigde" (d.w.z. degene die het ontvangt).

Is het betalen van alimentatie verplicht?

Aan de ex-partner

Na een scheiding is het mogelijk dat  een van de twee ex-partners alimentatiegeld moet betalen aan zijn of haar ex-partnerOf dit al dan niet wordt toegekend, hangt af van de situatie van de persoon op het moment van de scheiding.

Bij beëindiging van het huwelijk zal de zaak anders geregeld worden naargelang je met wederzijdse instemming scheidt of op grond van een duurzame ontwrichting.

Bij beëindiging van het wettelijk of feitelijk samenwonen ben jij of jouw ex-partner niet wettelijk verplicht om onderhoudsgeld aan de ander te betalen, tenzij anders werd overeengekomen in een samenlevingscontract.  

Voor de kinderen

De wet bepaalt dat je als vader of moeder moet zorgen voor het onderhoud, het onderwijs en de opleiding van je kind. In het geval van een gezamenlijk huishouden, draag je er samen aan bij. Maar na het uit elkaar gaan of na een echtscheiding, moet de inbreng van elk van beide ouders worden vastgelegd.

De procedure van echtscheiding met wederzijdse instemming is gebaseerd op de instemming van beide echtgenoten. In principe kunnen ouders dus naar eigen inzicht bepalen hoe de kosten met betrekking tot de kinderen worden verdeeld. Hoeveel zal het alimentatiegeld bedragen? Kan het naar boven worden bijgesteld? Tot welke leeftijd moet het worden gestort? Dit zijn allemaal elementen die met je ex-partner moeten worden besproken. En als je het niet eens kunt worden, beslist de rechter over het alimentatiegeld voor een kind.

De fiscale aspecten

Het alimentatiegeld vormt een belastbaar inkomen voor degene die het ontvangt. Voor de betaler is het onder bepaalde voorwaarden echter fiscaal aftrekbaar.